De taalvakanties van vzw Roeland. Van taalbad tot turbo bij taalachterstand.

De taalvakanties van vzw Roeland. Van taalbad tot turbo bij taalachterstand.

Het blijft vakantie, maar wel helemaal ondergedompeld in een vreemde taal.

Al bijna 50 jaar verzorgt vzw Roeland taalkampen voor kinderen en jongeren van 7 tot 19 jaar. Met de sfeer van een jeugdbeweging en de deskundige begeleiding van meer dan 1.000 vrijwilligers. Met vdk bank deelt vzw Roeland een stukje geschiedenis en maatschappelijke betrokkenheid. In hun Gentse thuisbasis spraken we met 3 vertegenwoordigers van een zeer gedreven organisatie, die over ons hele land actief is.

Spelenderwijs, maar deskundig begeleid.

Algemeen coördinator Mieke Van Parys vertelt hoe vzw Roeland het verschil maakt. “Onze Franse, Engelse en Nederlandse taalvakanties geven je een taalbad waarbij je spelenderwijs gemotiveerd wordt om de vreemde taal steeds beter te spreken. De kinderen ontdekken een vreemde taalomgeving, waar ze in contact komen met native speakers. Bijvoorbeeld om samen met en voor de inwoners van een Engels dorp een toneelstuk op te voeren. Tijdens de sport- en spelactiviteiten spreken ze effectief de vreemde taal. Omdat er per 4 of 5 jongeren een begeleider is, die hen aanmoedigt en subtiel corrigeert, boeken ze stevige vooruitgang.”

Meer informatie over de taalkampen van vzw Roeland vind je hier.

Ons echte kapitaal: onze 1.000 vrijwilligers.

Marc De Clercq, voorzitter van de raad van bestuur, is best trots op de meer dan 1.000 vrijwilligers die vzw Roeland rijk is. “Sommigen zijn al 30 jaar actief. Daar zijn veel leerkrachten bij, maar ook andere profielen. We blijven doorheen het jaar contact houden met activiteiten en opleidingen. Er is een instroom via mond-tot-mondreclame en door de goeie contacten met hogescholen. Jonge leerkrachten kunnen op de taalkampen praktijkervaring opdoen. Ze leren nieuwe technieken om bijvoorbeeld via zingen, acteren, dans of didactische spelletjes een vreemde taal aan te leren.”

Nederlands voor nieuwkomers en kinderen met een taalachterstand.

In Gent ontdekken en beleven anderstalige nieuwkomers het Nederlands in een ontspannen sfeer tijdens de taalvakanties. Voor kinderen met een taalachterstand zorgt de lange zomervakantie voor een extra drempel om het Nederlands machtig te worden. Daarom organiseert vzw Roeland in samenwerking met Stad Gent en 8 wijkscholen speciale dagkampen Nederlands.

Met vdk bank deelt vzw Roeland een stevige maatschappelijke betrokkenheid.

Jacques Eichperger, voorzitter van de algemene vergadering legt uit hoe bij vzw Roeland altijd het sociaal oogmerk meespeelde. “Voor de taalkampen waren er in de jaren 50 de ‘vakantiekolonies’ die Roeland organiseerde voor arbeiderskinderen uit de Gentse textielsector. Van bij het begin van de taalkampen in 1971 was die laagdrempeligheid er nog altijd dankzij onder meer het Sociaal Fonds Remi De Paepe, genoemd naar de stichter van de vzw.”
De band met vdk bank is er al lang. De oud-voorzitter van vdk bank Frans Verheeke was ooit leider van een vakantiekolonie. Hij trad later toe tot de raad van bestuur en werd er ook voorzitter van. Andere vdk-medewerkers zijn zich blijven engageren. Als huisbankier begeleidt vdk bank vzw Roeland ook om een deel van de middelen duurzaam ethisch te beleggen.

Hart genoeg? Bedankt voor je feedback!

Wil je hier graag meer over kwijt?
Stuur een mailtje naar: hartgenoeg@vdk.be

Bekijk hier de volledige vdk-nieuwsbrief 'Hart Genoeg?'