vdk bank verwacht van alle medewerkers dat zij de wet en de eigen deontologische codes strikt volgen en bijkomend in alle gevallen ethisch handelen. vdk bank heeft dezelfde verwachtingen van haar leveranciers en partners. De gedragscode voor leveranciers en partners van vdk bank omschrijft deze algemene verwachtingen.

Deze gedragscode belet niet dat er in de contracten tussen de leverancier/partner en vdk bank meer specifieke bepalingen worden opgenomen.

Contact