Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

vdk bank respecteert jouw privacy

Je vertrouwt heel wat persoonsgegevens toe aan vdk bank. Jouw gegevens worden door vdk bank met de nodige zorg behandeld. Daarvoor verwerken we de gegevens in overeenstemming met de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/679 de ‘AVG’), de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 

Belangrijke documenten

Cookie policy

Contact