De duurzame, ethische bank met persoonlijk advies

Wil jij zin geven aan je geld? Bij vdk bank kan je rekenen op een duurzame dienstverlening, van het eerste gesprek tot het beheer van je volledige portefeuille. Als sociaal-ethische bank maken we tijd voor persoonlijk advies én herbeleggen we je spaargeld, verzekeringspremie, de maandelijkse rente op je lening … in maatschappelijk verantwoorde, ethische initiatieven. Zo kan jij er zeker van zijn dat jouw geld een fair rendement (aka een fair evenwicht tussen rendement en gemoedsrust) oplevert op lange termijn. Daar streven we naar. Daar word jij beter van, en de rest van je wereld ook.

Sinds 1926 kunnen individuen en gezinnen met een hart voor hun omgeving bij ons ethisch verantwoord bankieren. Zowel digitaal als via ons kantorennet kan je bij ons terecht voor een brede waaier aan duurzame financiële diensten: kredieten, betalingsverkeer, spaarproducten, beleggingen en verzekeringen. De afdeling Bedrijven en Organisaties ondersteunt daarnaast ondernemingen, de overheid, maatschappelijke instellingen en non-profitorganisaties. Je vindt de hoofdzetel van vdk bank in Gent en onze 60-tal buurtkantoren vind je verspreid over België. Met vertrouwensadviseurs in de buurt willen we je persoonlijk begeleiden tijdens elk belangrijk moment in je leven. Op die manier streven we dagelijks naar een mooi evenwicht tussen rendement en gemoedsrust.

Ons beleid van ethisch verantwoord bankieren is gebaseerd op de 4 p’s van duurzaam ondernemen.

Icoon people

People

We willen een vertrouwensrelatie opbouwen met onze klanten. Daarom geven we je raad op maat: relevant, deskundig, correct en onafhankelijk. We blijven leren en luisteren zorgvuldig, ook in buurten met sociale tegenstellingen. En we vertellen je alles wat je moet weten, open en fair, in klare taal en duidelijke daden.

Icoon planet

Planet

We investeren zoveel mogelijk in activiteiten die gunstig zijn voor mens en milieu. Door te sparen met sociaal-maatschappelijk engagement wordt je spaargeld gebruikt om duurzame projecten, zoals microfinancieringen, duurzame energiebedrijven en milieuvriendelijke technologie te financieren. Zo bouw jij mee aan de samenleving van morgen, voor jezelf en je nageslacht.

Icoon profit

Profit

vdk bank heeft als middelgrote onafhankelijke bank een van de grootste kapitaalbuffers in de bankwereld. We gaan voor optimale winst op de lange termijn, niet voor snel gewin vol risico. Om de duurzaamheid van onze producten te garanderen, werken we samen met drie onafhankelijke organisaties: ethisch adviesbureau Forum Ethibel, ratingbureau Oekom en de socio-culturele organisatie FairFin, die ons beoordeelde met ‘zeer laag risico op schadelijke investeringen’. In de BankWijzer van FairFin staan we met ons duurzame beleid op de tweede plaats.

Icoon partners

Partners

In 1926 startte vdk bank als bank van de gewone werkmens. Later werden we pionier in microkredieten en richtten we mee Incofin cvso op, een Belgisch investeringsfonds dat minderbedeelde ondernemers ondersteunt in ontwikkelingslanden. Vandaag investeren we in verschillende wijkgezondheidscentra en andere sociale projecten in België, omdat we positieve verandering willen brengen in lokale gemeenschappen.

Samen timmeren aan een duurzame, ethische weg

Als onafhankelijke bank in België wil vdk bank positief bijdragen aan de toekomst door vandaag maatschappelijk verantwoorde en ethische keuzes te maken. Daarom houden we ons bij elke nieuwe besteding of herbelegging aan een ethische code, waaraan we ook onze partners en leveranciers toetsen. Bovendien hanteren we strikte procedures en reglementen om onze klanten transparant, duidelijk en volledig te informeren en hun belangen optimaal te beschermen. Zo willen wij jou verzekeren dat je geld correct wordt beheerd en wordt geïnvesteerd in projecten die jij belangrijk vindt.

Ons sociaal-maatschappelijk engagement

Vooral in het thema mens en maatschappij maken we het verschil. We ondersteunen tal van non-profitorganisaties in binnen- en buitenland: van het internationale Wereldsolidariteit tot vzw’s die zich inzetten in buurten waar ook vdk bank actief is. Zo willen we investeren in jouw algemeen welzijn en de ontwikkeling van je omgeving.

Gent

In onze thuisbasis Gent hebben we aandelen in cvso De Vrienden van De Kromme Boom, een zorgproject dat Gentse jongeren en jongvolwassenen kansen biedt. En we participeren in De Punt, een groeiplatform voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.

België

Als regionale bank nemen we onze verantwoordelijkheid op in de buurten waar we actief zijn.

De wereld

We maken wereldwijd komaf met armoede via We Social Movements en microfinancieringsfonds Incofin cvso, waarvan we medeoprichter zijn. Incofin cvso ondersteunde al ruim 3,2 miljoen kleine en middelgrote ondernemers in ontwikkelingslanden via lokale financieringsinstellingen.

vdk bank - Sign for my future - medewerkers

Een krachtig klimaatbeleid

De wereld van morgen wordt vandaag gevormd. Als duurzame bank investeert vdk bank in een wereld die evenveel kansen biedt aan de volgende generaties dan aan de huidige. We wenden dan ook al onze mogelijkheden aan om de klimaatopwarming tegen te gaan. In onze eigen werking gaan we de uitstoot van broeikasgassen te lijf. En in onze investeringen zijn we streng: steenkool, olie en gas blijven in de grond en we financieren geen energieopwekking uit fossiele brandstoffen.

Duurzaam nieuws

Ons verhaal

vdk bank startte in 1926 als een spaarbank voor Gentse arbeiders, die toen niet terechtkonden bij commerciële banken. Intussen bedienen we als onafhankelijke en duurzame ethische bank ruim 142.000 mensen, overheidsinstellingen, bedrijven en (non-profit)organisaties vanuit 75 vestigingen in Vlaanderen. Vandaag kan je bij ons terecht voor kredieten, dagelijkse betaalverrichtingen, spaarproducten, beleggingen en verzekeringen.

25/11/1926
vdk bank wordt opgericht als Volksspaarwezen, een spaarbank voor Gentse Christelijke arbeiders.

1936
De Belgische spaarkassen fuseren tot de Belgische Arbeiders Coöperatieve maar wij blijven koppig onafhankelijk als ‘Volksdepositokas’. Na WOII groeien we in de regio Gent-Eeklo.

1970-1990
We breiden ons aanbod uit met betalingsverkeer en investeren in phone- en selfbanking. We ontwikkelen een jongerenspaarrekening en worden shirtsponsor van KAA Gent.

2000-2003
De Belgische Arbeiders Coöperatieve wordt Dexia, wat een einde maakt aan onze exclusiviteit voor de regio Gent-Eeklo. We bedenken een expansieplan voor Oost- en West-Vlaanderen en openen een kantoor in Oudenaarde als eerste vestiging buiten de historische biotoop Gent-Eeklo. Later volgen er nog een 20-tal kantoren in de expansieregio. Inmiddels bieden we met online@vdk ook digitaal bankieren aan.

2013-2014
Ons expansieverhaal krijgt een vervolg met de opening van een kantoor in Antwerpen. In 2014 lanceren we de mobile@vdk-app als één van de eerste kleinere banken die de grootbanken achterna gaat.

2017
VDK Spaarbank wordt ‘vdk bank’. Het nieuwe logo, dat een venster op de wereld voorstelt, verwijst naar onze nieuwe missie: vdk bank is een bank die tussen de mensen van vandaag en morgen wil staan. Een bank die belang hecht aan duurzaam en ethisch verantwoord bankieren. Een bank voor het leven, met oog voor de noden van haar klanten en een open blik op de wereld.

2018-2019

We breiden ons kantorennet uit met vestigingen in de grootsteden Leuven en Mechelen. Naar aanleiding van Sign for my Future verzamelden we 3.020 handtekeningen voor een ambitieuzer klimaatbeleid in België en planten we een halve hectare bos in Deinze.

2023

vdk bank start haar samenwerking met NewB. NewB is een coöperatie opgericht in 2011 en gedragen door ongeveer 117.000 individuele coöperanten en een 350-tal middenveldorganisaties. Gedreven door de doelstelling om de financiële wereld in de duurzame richting duwen. NewB is enkele jaren als zelfstandige bank door het leven gegaan, in 2023 zijn die klanten overgegaan naar vdk bank. De coöperatieve NewB werkt als agent voor vdk bank in Brussel en Wallonië, bepaalt de duurzame standaarden voor de NewB investeringsfondsen en levert input voor het duurzaamheidsbeleid van vdk bank. 

Leen korenlei 2021

'Wij nemen tijd om de behoeftes van onze klant écht te leren kennen. Om naar hen te luisteren, en hen heel gericht persoonlijk advies te geven. We voelen ons echt verantwoordelijk voor de klant en willen er zijn op elk belangrijk moment in hun leven.'

- Leen Van den Neste, voorzitter directiecomité

Contact