vdk bank boekte mooie resultaten in 2022.

We zijn helemaal klaar om in heel België duurzaam te bankieren!

vdk bank heeft er niet alleen een boeiend, maar ook een winstgevend jaar op zitten. In 2022 boekten we als duurzame Belgische bank een nettowinst van 17,76 miljoen euro. Dat is een stijging met ruim een half miljoen euro ten opzichte van 2021. De goede resultaten zijn te danken aan de grootste toename van kredietverlening van de voorbije 5 jaar. Maar ook alle andere bancaire producten die vdk bank aanbiedt, groeiden het voorbije jaar. vdk bank is financieel klaar om als dé duurzame fullservicebank door te groeien in heel België.

De activiteiten en kerncijfers van vdk bank in 2022 in een notendop:

  • Kredietverlening groeide tot 3,91 miljard euro, de grootste groei van de voorbije 5 jaar (+13,22%). 
  • De middelen op betaalrekeningen, spaarrekeningen en spaarproducten op termijn groeiden met 1,84% tot 4,26 miljard euro.
  • De middelen in beleggingsfondsen, fiscaal sparen en beleggingsverzekeringen groeiden ondanks een negatief beurseffect met 1,25% tot 849 miljoen euro.
  • vdk bank blijft voorzichtig en veilig. Het eigen vermogen inclusief het Fonds voor Algemene Bankrisico’s nam met 21,75 miljoen euro toe tot 379,02 miljoen euro. Dit resulteert in een stevige kapitaalratio van 25,39%.
  • vdk bank ontpopt zich nog meer tot dé duurzame fullservicebank van België. In 2022 traden we toe tot de Global Alliance for Banking on Values, waren we de grootste stijger in de BankWijzer van ngo FairFin en startten we de samenwerking met NewB.

Leen Van den Neste, CEO vdk bank: “Onze voortdurende investeringen in een persoonlijke dienstverlening en de voorzichtige koers die we varen, hebben in 2022 geleid tot een nieuwe groei in financiële resultaten. We sloten ons boekjaar af op 17,76 miljoen euro winst na belastingen. Dat is 3,44% hoger dan in 2021.”

vdk bank nam ook heel wat initiatieven om duurzaam te bankieren met volle aandacht voor persoonlijk advies en nabijheid. Zo lanceerde de bank in het voorjaar van 2022 in samenwerking met June Energy een instrument waarmee kantoren energiebesparende maatregelen voor woningen in hun kredietadvies kunnen integreren en rendement in termen van energiekostprijs- en CO2-besparing voor hun klant kunnen berekenen.

Ook digitale toegankelijkheid stond hoog op de agenda.

Leen Van den Neste: “Sinds het najaar kunnen onze klanten gebruikmaken van de vernieuwde mobile@vdk-app. Hierbij werd niet alleen de look-and-feel aangepast, maar werden ook bijkomende mogelijkheden voorzien. Zo is het nu nog makkelijker om in contact te komen met je eigen vdk bank-kantoor. Op deze manier brengen we het digitale en het persoonlijke dichter bij elkaar. De app werd zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor al onze klanten, ongeacht de digitale vaardigheden of de leeftijd. We zijn een bank voor iedereen.”

Lees het hele persbericht over de resultaten hier

Lees en bekijk het activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2022 hier.

De duurzame, ethische bank met persoonlijk advies voor een fair rendement

Wil jij zin geven aan je geld? Bij vdk bank kan je rekenen op een duurzame dienstverlening, van het eerste gesprek tot het beheer van je volledige portefeuille. Als duurzame, ethische bank maken we tijd voor persoonlijk advies én herbeleggen we je spaargeld, verzekeringspremie, de maandelijkse rente op je lening … in duurzame, ethische initiatieven. Zo kan jij er zeker van zijn dat jouw geld een faire winst oplevert op lange termijn. Daar word jij beter van, en de rest van je wereld ook.

Sinds 1926 kunnen individuen en gezinnen met een hart voor hun omgeving bij ons ethisch verantwoord bankieren. Zowel digitaal als via ons kantorennet kan je bij ons terecht voor een brede waaier aan duurzame financiële diensten: kredieten, betalingsverkeer, spaarproducten, beleggingen en verzekeringen. De afdeling Bedrijven en Organisaties ondersteunt daarnaast ondernemingen, de overheid, maatschappelijke instellingen en non-profitorganisaties. Je vindt de hoofdzetel van vdk bank op het Sint-Michielsplein in Gent en onze 64 buurtkantoren vind je verspreid over Vlaanderen. Met vertrouwensadviseurs in de buurt willen we je persoonlijk begeleiden tijdens elk belangrijk moment in je leven. Op die manier streven we dagelijks naar een duurzaam evenwicht tussen rendement en gemoedsrust.

peter de roo klant 3
Zelf ben ik al klant vanaf mijn 12 jaar. Van toen tot nu heb ik maar twee kantoordirecteurs gekend. Een vertrouwd gezicht is belangrijk bij bankzaken.
Peter De Roo

vdk bank-klant, als particulier en als ondernemer

Ons beleid van ethisch verantwoord bankieren is gebaseerd op de 4 p’s van duurzaam ondernemen.

Icoon people

People

We willen een vertrouwensrelatie opbouwen met onze klanten. Daarom geven we je raad op maat: relevant, deskundig, correct en onafhankelijk. We blijven leren en luisteren zorgvuldig, ook in buurten met sociale tegenstellingen. En we vertellen je alles wat je moet weten, open en fair, in klare taal en duidelijke daden.

Icoon planet

Planet

We investeren zoveel mogelijk in activiteiten die gunstig zijn voor mens en milieu. Door te sparen met sociaal-maatschappelijk engagement wordt je spaargeld gebruikt om duurzame projecten, zoals microfinancieringen, duurzame energiebedrijven en milieuvriendelijke technologie te financieren. Zo bouw jij mee aan de samenleving van morgen, voor jezelf en je nageslacht.

Icoon profit

Profit

vdk bank heeft als middelgrote onafhankelijke bank een van de grootste kapitaalbuffers in de bankwereld. We gaan voor optimale winst op de lange termijn, niet voor snel gewin vol risico. Om de duurzaamheid van onze producten te garanderen, werken we samen met drie onafhankelijke organisaties: ethisch adviesbureau Forum Ethibel, ratingbureau Oekom en de socio-culturele organisatie FairFin, die ons beoordeelde met ‘zeer laag risico op schadelijke investeringen’. In de BankWijzer van FairFin staan we met ons duurzame beleid op de tweede plaats.

Icoon partners

Partners

In 1926 startte vdk bank als bank van de gewone werkmens. Later werden we pionier in microkredieten en richtten we mee Incofin cvso op, een Belgisch investeringsfonds dat minderbedeelde ondernemers ondersteunt in ontwikkelingslanden. Vandaag investeren we in verschillende wijkgezondheidscentra en andere sociale projecten in België, omdat we positieve verandering willen brengen in lokale gemeenschappen.

Samen timmeren aan een duurzame, ethische weg

Als onafhankelijke bank in Vlaanderen wil vdk bank positief bijdragen aan de toekomst door vandaag duurzame en ethische keuzes te maken. Daarom houden we ons bij elke nieuwe besteding of herbelegging aan een ethische code, waaraan we ook onze partners en leveranciers toetsen. Bovendien hanteren we strikte procedures en reglementen om onze klanten transparant, duidelijk en volledig te informeren en hun belangen optimaal te beschermen. Zo willen wij jou verzekeren dat je geld correct wordt beheerd en wordt geïnvesteerd in projecten die jij belangrijk vindt.

Ons sociaal-maatschappelijk engagement

Vooral in het thema mens en maatschappij maken we het verschil. We ondersteunen tal van non-profitorganisaties in binnen- en buitenland: van het internationale Wereldsolidariteit tot vzw’s die zich inzetten in buurten waar ook vdk bank actief is. Zo willen we investeren in jouw algemeen welzijn en de ontwikkeling van je omgeving.

Gent

In onze thuisbasis Gent hebben we aandelen in cvso De Vrienden van De Kromme Boom, een zorgproject dat Gentse jongeren en jongvolwassenen kansen biedt. En we participeren in De Punt, een groeiplatform voor mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt.

Vlaanderen

Als regionale bank nemen we onze verantwoordelijkheid op in de buurten waar we actief zijn. Zo stimuleren we duurzame en betaalbare tewerkstelling in Antwerpen via cvba De Schoring, een financieringsvehikel voor vzw Levanto.

De wereld

We maken wereldwijd komaf met armoede via We Social Movements en microfinancieringsfonds Incofin cvso, waarvan we medeoprichter zijn. Incofin cvso ondersteunde al ruim 3,2 miljoen kleine en middelgrote ondernemers in ontwikkelingslanden via lokale financieringsinstellingen.

vdk bank - Sign for my future - medewerkers

Een krachtig klimaatbeleid

De wereld van morgen wordt vandaag gevormd. Als duurzame bank investeert vdk bank in een wereld die evenveel kansen biedt aan de volgende generaties dan aan de huidige. We wenden dan ook al onze mogelijkheden aan om de klimaatopwarming tegen te gaan. In onze eigen werking gaan we de uitstoot van broeikasgassen te lijf. En in onze investeringen zijn we streng: steenkool, olie en gas blijven in de grond en we financieren geen energieopwekking uit fossiele brandstoffen.

Duurzaam nieuws

Sponsoring

Duurzame relaties, duurzame voordelen

Ons verhaal

vdk bank startte in 1926 als een spaarbank voor Gentse arbeiders, die toen niet terechtkonden bij commerciële banken. Intussen bedienen we als onafhankelijke en duurzame ethische bank ruim 142.000 mensen, overheidsinstellingen, bedrijven en (non-profit)organisaties vanuit 75 vestigingen in Vlaanderen. Vandaag kan je bij ons terecht voor kredieten, dagelijkse betaalverrichtingen, spaarproducten, beleggingen en verzekeringen.

25/11/1926 vdk bank wordt opgericht als Volksspaarwezen, een spaarbank voor Gentse Christelijke arbeiders. 1936 De Belgische spaarkassen fuseren tot de Belgische Arbeiders Coöperatieve maar wij blijven koppig onafhankelijk als ‘Volksdepositokas’. Na WOII groeien we in de regio Gent-Eeklo.

1970-1990 We breiden ons aanbod uit met betalingsverkeer en investeren in phone- en selfbanking. We ontwikkelen een jongerenspaarrekening en worden shirtsponsor van KAA Gent.

2000-2003 De Belgische Arbeiders Coöperatieve wordt Dexia, wat een einde maakt aan onze exclusiviteit voor de regio Gent-Eeklo. We bedenken een expansieplan voor Oost- en West-Vlaanderen en openen een kantoor in Oudenaarde als eerste vestiging buiten de historische biotoop Gent-Eeklo. Later volgen er nog een 20-tal kantoren in de expansieregio. Inmiddels bieden we met online@vdk ook digitaal bankieren aan.

2013-2014 Ons expansieverhaal krijgt een vervolg met de opening van een kantoor in Antwerpen. In 2014 lanceren we de mobile@vdk-app als één van de eerste kleinere banken die de grootbanken achterna gaat.

2017 VDK Spaarbank wordt ‘vdk bank’. Het nieuwe logo, dat een venster op de wereld voorstelt, verwijst naar onze nieuwe missie: vdk bank is een bank die tussen de mensen van vandaag en morgen wil staan. Een bank die belang hecht aan duurzaam en ethisch verantwoord bankieren. Een bank voor het leven, met oog voor de noden van haar klanten en een open blik op de wereld.

2018-2019

We breiden ons kantorennet uit met vestigingen in de grootsteden Leuven en Mechelen. Naar aanleiding van Sign for my Future verzamelden we 3.020 handtekeningen voor een ambitieuzer klimaatbeleid in België en planten we een halve hectare bos in Deinze.

2023

vdk bank start haar samenwerking met NewB. NewB is een coöperatie opgericht in 2011 en gedragen door ongeveer 117.000 individuele coöperanten en een 350-tal middenveldorganisaties. Gedreven door de doelstelling om de financiële wereld in de duurzame richting duwen. NewB is enkele jaren als zelfstandige bank door het leven gegaan, in 2023 zijn die klanten overgegaan naar vdk bank. De coöperatieve NewB werkt als agent voor vdk bank in Brussel en Wallonië, bepaalt de duurzame standaarden voor de NewB investeringsfondsen en levert input voor het duurzaamheidsbeleid van vdk bank. 

Leen korenlei 2021

'Wij nemen tijd om de behoeftes van onze klant écht te leren kennen. Om naar hen te luisteren, en hen heel gericht persoonlijk advies te geven. We voelen ons echt verantwoordelijk voor de klant en willen er zijn op elk belangrijk moment in hun leven.'

- Leen Van den Neste, voorzitter directiecomité

Contact