Focus op kredietverlening  

Het spaargeld dat klanten aan vdk bank toevertrouwt, zetten we in de eerste plaats om in kredietverlening. Kredieten hebben een meer rechtstreekse impact op onze Belgische samenleving. Het geeft gezinnen de kans om een huis te kopen, het geeft bedrijven en organisaties de mogelijkheid om te investeren. Om een gezonde liquiditeit te hebben, blijft er steeds een restbedrag belegd in obligaties of aandelen van bedrijven en overheden. In 2022 ging er 3,91 miljard euro naar kredietverlening, terwijl er 871 miljoen euro werd herbelegd in obligaties en aandelen.

Ethische beleggingen

vdk bank legt de lat hoog en formuleert heel wat voorwaarden waaraan bedrijven of overheden moeten voldoen om in aanmerking te komen voor aankoop. Al die voorwaarden zijn terug te vinden in de vdk bank-code voor duurzaam en ethisch bankieren. De screening of het bedrijf of de overheid voldoet aan de code, gebeurt op basis van data van het gespecialiseerde databedrijf ISS. Indien dergelijke externe screening niet mogelijk is - omdat het bijvoorbeeld een kleinschalig lokaal bedrijf is, waar ISS geen data over verzamelt - doet vdk bank een eigen interne screening.

Uitfaseren

Bij aankoop van een obligatie of aandeel, voldoet die steeds aan de vdk bank-code. Toch zijn er ook bedrijven en overheden die na een tijd niet meer voldoen aan de code, maar dus toch in de portefeuille zitten. Dat kan twee oorzaken hebben:

  • De code is een dynamisch document. vdk bank beslist geregeld om de lat hoger te leggen of voorwaarden toe te voegen. Op dat moment kan het zijn dat sommige bestaande posities niet meer voldoen.
  • Het bedrijf of de overheid is geëvolueerd, doet andere activiteiten, neemt het minder nauw met bepaalde criteria, en voldoet om die reden niet meer aan de vdk bank-code.

Op dat moment worden deze obligaties of aandelen uitgefaseerd. De obligatie wordt niet meer vernieuwd als zij vervalt, het aandeel komt op de lijst voor verkoop.

Verhoudingen

Om alles in perspectief te zetten, hierbij enkele ratio’s om inzicht te geven in hoe dit volume van 871 miljoen verdeeld was op 31/12/2022.

  • Obligaties: 96% - aandelen: 4%
  • Bedrijven: 61% - overheden: 39%
  • Externe screening: 83% - interne screening: 17%
  • Voldoet aan de code: 80% - wordt uitgefaseerd: 20%
  • Belgische overheidsobligaties: 84% - overheidsobligaties uit het buitenland: 16%

Alle info welkom

We gaan heel nauwkeurig met onze procedures en data om. Toch is het mogelijk dat we niet over alle informatie over de bedrijven of overheden in kwestie beschikken. Dat is dan ook één van onze redenen om de lijst in alle transparantie te publiceren.

Indien je zelf informatie of indicaties hebt over bedrijven of overheden die er op kunnen wijzen dat ze niet aan de vdk bank-standaarden zouden voldoen, laat het ons zeker weten. Dan kunnen we met die informatie rekening houden en indien nodig die obligaties of aandelen uitfaseren.

Het overzicht

Hieronder vind je de overzichten van de volledige portefeuille van vdk bank.

In de overzichtslijsten wordt ook aangegeven welke overheden en bedrijven niet meer voldoen aan de vdk bank-code en uitgefaseerd worden.

Contact