vdk bank wenst via deze website algemene informatie te verstrekken over de producten en diensten aangeboden door vdk bank. De informatie kan niet beschouwd worden als een gepersonaliseerd advies of aanbod. Daarvoor verwijzen we u graag door naar één van onze vestigingen.

De inhoud van deze website is vatbaar voor wijzigingen. vdk bank behoudt zich het recht voor om, tenzij dit wettelijk anders is bepaald, te allen tijde zonder voorafgaande mededeling wijzigen aan te brengen in informatie, tarieven, producten … 

Deze website bevat links naar websites van derden. Het staat de bezoeker van deze website vrij om die hyperlinks te volgen en die websites van derden te bezoeken. Behalve bij een eigen bedrieglijke of opzettelijke fout, kan vdk bank niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van tekortkomingen of onjuiste informatie op websites van derden waarnaar wordt verwezen. vdk bank geeft geen garanties voor het veiligheidsniveau van die websites, evenmin voor de betrouwbaarheid van de informatie op die sites van derden.

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van vdk bank te linken naar deze website.

Contact