vrouw stad groen

De wereld van morgen wordt vandaag gevormd. Als duurzame bank investeert vdk bank in een wereld die evenveel kansen biedt aan de volgende generaties dan aan de huidige. We wenden dan ook al onze mogelijkheden aan om de klimaatopwarming tegen te gaan. In onze eigen werking gaan we de uitstoot van broeikasgassen te lijf. En in onze investeringen zijn we streng: steenkool, olie en gas blijven in de grond en we financieren geen energieopwekking uit fossiele brandstoffen.

Het mes in de eigen uitstoot

Het klimaatbureau Futureproofed heeft de eigen CO2-uitstoot van vdk bank berekend, volgens de standaarden van het Greenhouse Gas Protocol. Dit gebeurde voor het jaar 2019, aangezien 2020 een atypisch jaar was door de covid-pandemie. Als je ons vergelijkt met het gemiddelde in de sector scoren we al goed. Maar we willen dit helemaal naar nul krijgen in 2050. Tegen 2030 zullen we onze huidige uitstoot minstens halveren. Onze elektriciteit is al 100% hernieuwbaar. We zullen dit doen door onze mobiliteit te verminderen en ons hele wagenpark te elektrificeren. Ook de verwarming in onze kantoren zal nog efficiënter én duurzamer worden.

 

Wetenschappelijke doorlichting van onze investeringen

Als bank is onze indirecte impact op de uitstoot van broeikasgassen (via onze beleggingen en kredietverlening) natuurlijk veel groter dan onze eigen uitstoot. Dus daar gaan we heel bewust mee om.

In onze vdk code voor duurzaam en ethisch bankieren zijn onze normen heel duidelijk. We investeren niet in “extractie van fossiele brandstoffen”. Met andere woorden: steen en bruinkool, olie en gas blijven in de grond. Ook financieren we geen opwekking van energie uit fossiele brandstoffen.

Met vdk bank hebben we ons aangemeld bij de Science Based Target initiative. We zullen nu binnen afzienbare tijd aantonen op wetenschappelijke gronden, dat onze investeringen (en onze eigen uitstoot) zich in lijn zetten met een maximum stijging van 1,5°C. Ook hierbij is Futureproofed onze partner 

Concrete initiatieven

Beauvent 1

Groene stroom en minder verbruik

Onze elektriciteit is volledig hernieuwbaar. Maar het belangrijk om ons energieverbruik te verminderen. Deze maatregelen passen we systematisch toe:

✓ de herinrichting van de serverruimte volgens het cold-corridor-principe

✓ de isolatie van koelings- en verwarmingsbuizen

✓ de installatie van condensatieketels

✓ een oplaadpunt voor elektrische fietsen

✓ kloktimers bij waterkoelers en boilers

✓ energiezuinige verlichting met bewegingssensoren

✓ een milieuvriendelijker wagenpark

Op het dak van verschillende  kantoren hebben we ook zonnepanelen geïnstalleerd, zodat we ook zelf onze groene stroom kunnen opwekken.

vdk bank in boomplantactie

Lokale vergroeningsprojecten

Meer natuur en bomen zijn belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering en voor het behoud van de biodiversiteit. Daarom investeren we in groene initiatieven en bedrijven, en zetten we zelf natuurprojecten op met onze medewerkers en ruimere community. Na Sign for my future investeerden we zo in een geboortebos in Nevele. In 2020 plantten we samen met Gezinsbond en het plaatselijke bestuur een bos in Deinze, en samen met beweging.net hebben we bomen uitgedeeld aan hun leden, zodat iedereen kon bijdragen aan meer biodiversiteit in zijn of haar tuin.

Meewerken aan de ‘Green Deals’

fietshelm

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Op 21 maart 2018 hebben we de Green Deal Gedeelde  Mobiliteit ondertekend. Dat is een vrijwillige overeenkomst  met de Vlaamse overheid om samen op zoek te gaan naar groene alternatieven voor transport en verplaatsingen. Als duurzame bank engageren we ons om enerzijds gedeelde mobiliteit te promoten bij onze klanten en anderzijds zelf onze mobiliteit te verduurzamen:

✓ We promoten gedeelde mobiliteit bij bedrijven en organisaties.

✓ We promoten gedeelde mobiliteit bij particulieren via onze kantoren en communicatiekanalen, bv. met folders over autodelen.

✓ We zetten deelfietsen in voor dienstverplaatsingen.

✓ We onderzoeken hoe we gedeelde mobiliteit kunnen stimuleren bij ons personeel via een abonnement op het openbaar vervoer, thuiswerken, elektrische wagens, cleaner cars, fiets- en autodelen en een fietsvergoeding.

transitie naar ecowelvaart foto eiland

Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Samen met Vlaanderen, heel wat logistieke partners en andere organisaties willen we de CO-uitstoot van onze toeleveringen beperken. We willen:

✓ zoveel mogelijk voertuigkilometers vermijden;

✓ niet te vermijden kilometers verschuiven naar een milieuvriendelijk vervoersmiddel of tijdstip;

✓ voertuigkilometers verschonen met zero-emissie voertuigen;

✓ leveranciers verbinden voor een duurzame stedelijke logistiek.

Zonnepanelen

Green Deal Circulair Bouwen

Als ondertekenaar van de Green Deal Circulair Bouwen engageren we ons om bij bouw- en renovatieprojecten in ons kantoornet circulaire principes te volgen en onze ervaringen te delen. We experimenteren, dragen bij aan pilootprojecten en leggen knelpunten bloot. Ons engagement is tweeledig:

✓ Circulair businessmodel: We experimenteren met de ontwikkeling van een tool voor de financiering van circulaire toepassingen en bedrijven.

✓ Circulair bouwen: We doen een beroep op de expertise van VIBE vzw, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen, om bij de renovatie van onze kantoren circulaire principes toe te passen.

Momenteel beperken we onze afvalproductie alvast zoveel mogelijk bij verbouwingen: door de herbestemming van loketten, loketmeubels en branddeuren, schenking van kantoormeubilair aan kringwinkels, herstelling van bureaustoelen ...

Contact