Gedragslijnen over integratie duurzaamheidsrisico’s en precontractuele informatie

vdk bank zet zich steeds op een loyale, billijke en professionele manier in voor de belangen van de cliënten en beoogt het risico op het handelen in strijd met het beste belang van de cliënt te beperken. In zoverre de informatie over de duurzaamheidsrisico’s door de productbeheerders aan ons overgedragen wordt, nemen we al die informatie op in de precontractuele info die op onze website te vinden is en brengen onze adviseurs dit ter sprake in de adviesgesprekken.

Beloningsbeleid

Het vergoedingssysteem voor de medewerkers is gebaseerd op de zorgplicht voor de cliënt in het algemeen en het vermijden van belangenconflicten in het bijzonder.

Het is zo opgebouwd dat de prestaties van de medewerkers op zodanige wijze beoordeeld worden, dat dit niet in conflict komt met de verplichting om in het belang van de cliënt te handelen. De vergoeding voor de medewerkers is niet van die aard dat de medewerkers worden gemotiveerd om een bepaald financieel product aan een cliënt te adviseren boven een ander, voor de cliënt meer geschikt financieel product.

Dit zorgt er ook voor dat de medewerkers in hun adviesgesprekken het aspect van duurzaamheidsrisico’s in het belang van de cliënt kunnen integreren.

Verklaring over de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

vdk bank zal - vanaf dat voor haar mogelijk is - eventuele ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen bij haar beleggings- en verzekeringsadvies. Op dit moment is het nog niet mogelijk, onder andere omdat in de huidige stand van de regelgeving de informatie ontoereikend of niet voor handen is.

Contact