Steun aan gezinnen en aan de reële economie  

Wij vinden het belangrijk om het spaargeld dat klanten aan vdk bank toevertrouwen, in de eerste plaats om te zetten in kredietverlening. Zo heeft dat geld het meeste impact op onze samenleving en onze economie. Eind 2022 bedroeg de loan to deposit ratio (de verhouding kredieten die de bank uitgeeft ten opzicht van de hoeveelheid spaargeld) 91,80%.

In euro’s zagen onze kredieten er op 31/12/2022 zo uit:

Woonkredieten Hypothecaire kredieten voor aankoop en verbouwing woningen 3 miljard
Ondernemingskredieten Voornamelijk investeringskredieten en overbruggingskredieten aan zelfstandigen, vrije beroepen, kleine en middelgrote ondernemingen, lokale overheden en de non-profitsector 676 miljoen
Consumentenkredieten Enkel voor onze bestaande klanten en op voorzichtige basis, gezien de reële kans op problemen met overmatige schuld voor de klant 12 miljoen
Andere  Microfinancieringsinstellingen en gesyndiceerde kredieten 96 miljoen

Lokale bank

Als lokale bank zijn we geconcentreerd op onze rol in Vlaanderen en België. 92% van onze kredietverlening vloeit terug naar gezinnen en bedrijven in ons land.

Zinvolle sectoren en projecten 

Onze kredietverlening is gebonden aan standaarden, die je kan terugvinden in de vdk bank-code voor duurzaam en ethisch bankieren. In onze ondernemingskredieten zijn we partner van veel kleine en middelgrote missiegedreven bedrijven en organisatie. Enkele voorbeelden vind je hier. We hebben ook een beperkt aantal grotere kredietnemers, namelijk klanten die meer dan 5 miljoen euro krediet lopende hebben (*). Uiteraard zijn dat allemaal bedrijven en organisaties. 

Ontdek hier onze grote kredietklanten

(*) vdk bank heeft sinds mei 2021 beslist om in de kredietcontracten te laten opnemen dat deze info openbaar gemaakt wordt. Voor alle dossiers van voor die datum is dit overzicht gebaseerd op vrijwillige toestemming van de bedrijven en organisaties in kwestie. Ongeveer 2/3de van de grote kredietnemers is akkoord gegaan met publicatie, de niet gepubliceerde grote kredietnemers liggen inhoudelijk in lijn met diegene die wel zijn gepubliceerd.

Contact