vdk bank adviseert enkel over fondsen die aan drie voorwaarden voldoen.

Ten eerste heeft het fonds het 'Towards Sustainability Label'. Dat is een onafhankelijk label onder toezicht van het Central Labelling Agency (CLA). Het houdt onder meer in dat het fonds duidelijke inhoudelijke vereisten stelt aan de bedrijven waarin het investeert (zoals de internationale arbeidsverdragen toepassen en rekening houden met mensenrechten en het milieu, geen wapens, …). Ook voor overheden zijn er duidelijke richtlijnen (zoals het onderschrijven en toepassen van de conventies rond arbeidsrechten, mensenrechten, milieuverdragen over klimaat en biodiversiteit, gelimiteerde militaire uitgaven, anti-corruptie). Hier vind je de volledige kwaliteitsstandaard van het Towards Sustainability label.

Ten tweede, gezien de urgentie van de klimaatcrisis, gaan we voor ‘fossil fuel free’: de fondsen mogen niet investeren in de extractie van fossiele brandstoffen of het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen.

Tenslotte hebben we ook twee criteria die aangeven dat de fondsbeheerder oog heeft voor duurzaamheid. De beheerder onderschrijft de ‘Principles for Responsible Investment’ van de Verenigde Naties en bewijst in de praktijk oog te hebben voor duurzaamheid (minstens 2/3de van hun beheerd vermogen zit in fondsen die voldoen aan artikel 8 of 9 van de SFDR).

 

Heb je geen idee welk beleggingsfonds te kiezen? Maak een afspraak bij een vdk bank-kantoor bij jou in de buurt. We vertellen je graag alles over ons aanbod van beleggingsfondsen.

 

Contact