koppel verhuist

Lenen voor je woning

Kies je voor een hypothecair krediet, of net niet? Of heb je een overbruggingskrediet nodig?

gezin vertrekt op reis

Lenen voor een auto

Ga je voor een nieuwe auto of een tweedehandse? En wat denk je van een ecologische auto of elektrische (bak)fiets?

man met krulletjeshaar in zonlicht

Lenen voor andere doeleinden

Onverwachte kosten, schenking aan je kinderen of andere persoonlijke plannen?

advies koppel

Wij maken tijd voor je

Bij vdk bank krijg je deskundig, eerlijk en transparant advies. We zoeken samen naar een lening op maat van jouw financiële mogelijkheden. Zodat jij nog genoeg ruimte hebt voor je andere plannen. Wij maken tijd voor je. We willen er op elk belangrijk moment in je leven zijn, met eerlijk advies van mens tot mens.

 

Maatschappelijk verantwoord lenen

vdk bank maakt het verschil door te kiezen voor verantwoorde kredietverlening. Dat wil zeggen dat we inspanningen doen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe we dat juist doen? Dat lees je in onze gedragscode.

Alle procedures die vdk bank volgt als ze kredieten verstrekt aan particulieren zijn in overeenstemming met de inhoud van de leidraad en de gedragscode die opgesteld werd door BVK (Beroepsvereniging van het Krediet) en Febelfin (Belgische Federatie van de Financiële Sector).

Betalingsuitstel van hypothecair krediet van particulieren in het kader van de energiecrisis

Staat je financiële situatie onder druk door de energiecrisis en heb je als particulier hierdoor moeilijkheden om je kredieten terug te betalen ?

In september kondigden de federale overheid en de bankensector aan dat ze maatregelen zullen treffen om particulieren financieel zo goed mogelijk bij te staan in deze energiecrisis. De toepassingsmodaliteiten voor de hypothecaire kredieten werden ondertussen vastgelegd.

Betalingsuitstel Hypothecaire kredieten

Wie financieel getroffen is door de energiecrisis kan bij vdk bank een betalingsuitstel aanvragen van zijn of haar hypothecair krediet. Wij lijsten hier alle details op over dit betalingsuitstel.

Wat?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet in het kader van de energiecrisis houdt in dat de kredietnemer gedurende 12 maanden geen aflossingen van het kapitaal moet doen. Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de aflossingen. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Met andere woorden: de kredietnemer zal 12 maanden langer het krediet terugbetalen dan oorspronkelijk voorzien.

Er worden geen dossier- of administratieve kosten aangerekend voor het opnemen van een betalingsuitstel.

Wie?

Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan aangevraagd worden door particulieren die aan elk van deze 4 voorwaarden voldoen:

  1. Het woonkrediet is aangegaan voor de financiering van de hoofdverblijfplaats in België (op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel). De financiering van bouwgronden, tweede verblijven,… komt bijgevolg niet in aanmerking.
  2. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan € 10.000. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend. Dit dient geïnterpreteerd te worden als de som van het vermogen van alle solidaire kredietnemers samen.
  3. Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd.
  4. Er is een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij de energieleverancier.

Hoe?

Wie voldoet aan alle voorwaarden, kan een betalingsuitstel aanvragen. Dat betalingsuitstel ziet er als volgt uit:

De kredietnemer zal geen kapitaalaflossingen verschuldigd zijn voor zijn krediet gedurende een periode van 12 maanden. De maandelijkse interesten blijven echter verschuldigd volgens voorwaarden van het krediet. Na de periode van 12 maanden hernemen de reguliere aflossingen.

Wanneer?

De aanvraag voor betalingsuitstel dient tijdig (d.i. tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023) te gebeuren en wordt steeds aangevraagd voor een periode van 12 opeenvolgende maanden. Aanvragen voor kortere periodes dan 12 maanden zijn niet mogelijk in het kader van dit betalingsuitstel.

Aanvragen moeten minstens 10 kalenderdagen vóór vervaldag van de komende maand worden ingediend. Aanvragen die niet tijdig kunnen worden behandeld of waarin vdk bank bijkomend informatie wenst op te vragen, zullen bijgevolg pas ingaan voor de nog eens daarop volgende aflossingsmaand.

Meer informatie over de voorwaarden van betalingsuitstel of een aanvraag tot betalingsuitstel indienen ?

Wens je meer informatie over de voorwaarden en modaliteiten van dit betalingsuitstel of heb je omwille van de energiecrisis moeilijkheden om je lening maandelijks af te betalen, maar kom je niet aanmerking voor dit uitstel ? Neem dan contact op met jouw vdk bank-adviseur (telefonisch of per mail). We kijken dan samen naar een oplossing.

Betalingsuitstel Ondernemingskredieten

Ondernemingskredieten komen niet in aanmerking voor het betalingsuitstel zoals dit bestaat bij de hypothecaire kredieten. Indien u toch moeilijkheden ondervindt bij de afbetaling van uw ondernemingskrediet kan u nog steeds contact opnemen met uw vdk bank-adviseur. Samen zullen wij dan bekijken of er hier een oplossing kan voor worden gevonden.

Let op, geld lenen kost ook geld.

vdk bank-klanten Matthias en Veerle

getuigen over hun woonkrediet bij vdk bank

Contact