Bouwen aan all-in zorg met nog lagere drempel

Bouwen aan all-in zorg met nog lagere drempel

Uit onze nieuwsbrief "Hart Genoeg?"
Abonneren? Geef uw mail hieronder rechts in.

Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent bouwt een nieuwe werk- en ontmoetingsplek. Wanneer we aankomen voor het interview, zien we meteen waarom. Het is even zoeken in het drukke dienstencentrum. Er is duidelijk plaatsgebrek. Alle ruimtes, tot de noodcontainer toe, zijn bezet. Dus neemt An Van De Walle ons mee naar haar werkhoekje achter een grote pc voor een goed gesprek. An is coördinator van het wijkgezondheidscentrum.

 

Zo krijgt de hele wijk nog beter toegang tot gezondheid in al haar facetten: van een lespakket van de tandenfee tot rookstopbegeleiding.

Straks is er ruimte om het multidisciplinair team verder uit te breiden met een tandarts, kinesist, gezondheidscoach…

 

 

De financiering van de nieuwbouw mag VDK verzorgen. De middelen komen van de duurzaam ethische spaarformule van VDK. Meer info hierover vindt u hier. 
 

Wat doet een wijkgezondheidscentrum?

An Van De Walle:

 “Wij bieden in het hart van de wijk eerstelijnsgezondheidszorg aan, op een toegankelijke en geïntegreerde manier. Dat doen we met een multidisciplinair team. Dit maakt een integrale begeleiding mogelijk. Hiervoor werken onze huisartsen en verplegers in huis samen met een maatschappelijk werker, een kinesiste, een podoloog en een diëtiste. Andere wijkgezondheidscentra hebben bijvoorbeeld ook een psychologe, een tandarts, of een rookstopbegeleider… Vandaag zijn er 23 centra in Vlaanderen.”

Hoe maken jullie gezondheidszorg toegankelijker?

“In de eerste plaats nemen wij de financiële drempel weg. Per patiënt ontvangen wij een vast maandelijks forfait van het RIZIV. De wijkbewoners hoeven dus niets extra te betalen. Dit is een doeltreffende manier om de gezondheidskloof te dichten. Tegelijk wijst onderzoek uit dat er geen overconsumptie is. We zijn ook open van 8 tot 7 en verzorgen wachtdiensten.”

Richten jullie je dan enkel op de minderbedeelden?

“Zeker niet. Wij zijn er voor de hele wijk. Nieuw Gent telt heel wat sociale woningen en appartementen. Veel mensen hebben het moeilijk: sociaal, economisch, psychisch. We houden de vinger aan de pols om die specifieke noden aan te pakken. Maar onze integrale zorg is er ook voor de meer welstellende mensen. De wijk is ons werkgebied. We willen zorgen voor de gezondheid van het hele sociale weefsel.”

Hoe houden jullie de vinger aan de pols in de wijk?

“Via interviews en onderzoek peilen we de noden. Veel bewoners kampen met een subjectief onveiligheidsgevoel. Ook de huisvesting schept problemen. Vocht en schimmel zorgt voor infecties van de luchtwegen. We signaleren dit. We werken ook aan preventie en sociale cohesie. Zo organiseren we samen met Stad Gent de maand van de tandverzorging en beweeglessen.”

Jullie kijken wellicht uit naar de opening, begin 2016?

“Zoals je ziet, kampen we met plaatsgebrek. In ons nieuwe gebouw kunnen we onze patiënten met meer privacy en respect onthalen. We krijgen ook ruimte voor een bredere zorgverstrekking: een tandarts, een rookstopbegeleider… Het aparte gebouw, in het hart van de wijk, maakt ons nog toegankelijker voor een bredere groep. Boven komt er ook een zaal, die beschikbaar is voor wijkactiviteiten.”

Waarom kozen jullie voor VDK om het gebouw te financieren?

“We delen dezelfde duurzaam ethische waarden. Maar we beslisten uiteraard ook prijsbewust. Bij VDK vonden we de juiste balans.”

Hart genoeg? Bedankt voor uw feedback!

Wilt u hier graag meer over kwijt?
Stuur een mailtje naar: hartgenoeg@vdk.be

Bekijk hier de volledige VDK-nieuwsbrief 'Hart Genoeg?'