De aanpak van vdk bank

Om die reden financiert vdk bank sowieso geen fossiele brandstoffen. In onze code voor duurzaam en ethisch bankieren staat heel duidelijk aangegeven dat zowel extractie van fossiele brandstoffen als de opwekking van energie op basis van fossiele brandstoffen uitgesloten zijn.

Ook in wat we wel doen, nemen we onze verantwoordelijkheid op.

  • We meten onze impact: we kennen reeds onze CO2-uitstoot van onze werking als bank en van de huizen en andere gebouwen waarvoor we als bank krediet geven. In 2023 zijn we begonnen met het laatste puzzelstuk: de uitstoot verbonden aan onze bankbeleggingsportefeuille.
  • We beperken onze risico’s: we houden nauw zicht op onze klimaatrisico’s. Voor onze bank komt dat voornamelijk neer op een ‘kredietrisico’. Mogelijks kunnen kredietnemers niet meer correct terugbetalen omwille van de daling van de waarde van het onderpand, of als gevolg van acute incidenten. Het is een reden te meer om voluit de strijd te voeren tegen de klimaatopwarming.
  • We stellen onze doelen: door trajecten uit te tekenen zorgen we ervoor dat onze eigen uitstoot en de uitstoot die we financieren afgebouwd worden, zodat we binnen het traject van het klimaatakkoord van Parijs blijven.
  • We nemen standpunt in: in 2023 ondersteunde vdk bank publiek de vraag naar een ‘Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty’, dat ervoor moet zorgen dat er op een geplande en duidelijke manier uit fossiele brandstoffen gestapt wordt.

PCAF

Om die impact op een correcte en gestandaardiseerde manier te meten, is vdk bank lid geworden van PCAF: het Partnership for Carbon Accounting Financials. Dit is een onafhankelijke organisatie die toeziet op een geharmoniseerde en transparante boekhouding van broeikasgassen. Op die manier meten we op correcte wijze de ‘gefinancierde emissies’ die gevolg zijn van onze kredietverlening en onze investeringen. Ook geeft PCAF duidelijke standaarden aan in verband met transparantie en met het jaarlijks publiceren van onze uitstoot. Op die manier kunnen ook buitenstaanders goed volgen hoe ver we staan in ons traject om het klimaatakkoord van Parijs mee te realiseren.

Contact