Gezin achter raam

Een rentevoet. Mooi. En ook een impactvoet? Nog mooier.

Bij vdk bank herbeleggen we je spaargeld in ethisch-duurzame projecten en bedrijven. Denk aan huisvesting, duurzame energie of zorg. Want waar jij je geld plaatst, maakt wel degelijk een verschil. Banken bepalen mee welke kant de wereld uitgaat. Door de bedrijven en initiatieven waarin ze spaargeld beleggen en kredieten die ze via dat spaargeld verlenen, bepalen ze mee de toekomst.

Daarom spreken we bij vdk bank niet langer (alleen) over een rentevoet, maar roepen we ook een nieuw woord in het leven: de impactvoet. Dat is onze belofte om jouw spaargeld te laten renderen. Voor jezelf, je streek en de planeet.

Ook sparen met een impactvoet?

Waarom sparen bij vdk bank?

  • vdk bank timmert al sinds 1926 aan een duurzaam-ethische weg. Dat maken we ook ‘hart’ met onze 9 duurzaam ethische garanties en onze vdk bank-code.
  • Je spaargeld gaat niet naar oliewinning, wapenproductie of kinderarbeid, maar we gebruiken het om zinvolle projecten te financieren. Zo zorg je ervoor dat je maatschappelijk verantwoord bent, zonder dat je er moeite voor moet doen. Je geld doet het voor je.
  • vdk bank is een zelfstandige Belgische bank. Zonder inmenging van holdings of buitenlandse groepen, met korte beslissingslijnen dicht bij onze klanten.
  • vdk bank is een lokale bank, met een menselijke schaal en een solidair bestuur. Dat zorgt ervoor dat je eigen regio er wel bij vaart, dat we dicht bij de mensen staan en dat we op lange termijn denken en werken.
  • Bij vdk bank krijg je persoonlijk advies, van mens tot mens, afgestemd op je eigen noden.
vrouw met krullen

vdk bank haalt onderscheiding op BankWijzer van FairFin

De BankWijzer is een tool van FairFin die de duurzaamheidsperformance van banken in kaart brengt om ze aan te zetten tot meer duurzame investeringskeuzes. vdk bank haalde 69% en dus onderscheiding. Als bewijs dat onze investeringskeuzes en andere activiteiten niet ten koste van mens en milieu gaan. En als bewijs dat we jouw spaargeld niet investeren in klimaatopwarming, schending van de mensenrechten, genderdiscriminatie of belastingontduiking. Maar wel in tal van andere propere, groene, lokale projecten en ondernemingen.

Dit is waar je spaargeld bij vdk bank zoal naartoe gaat:

Naar burgercoöperaties die een draagvlak scheppen voor hernieuwbare energie, bijvoorbeeld. Of naar organisaties die leegstaande panden opknappen en verhuurklaar maken voor sociale huurders. Allemaal duurzame, ethische bedrijven en projecten met een meerwaarde voor de maatschappij.

Contact