Het enorme zonnepark bevindt zich op een terrein van 87 hectare groot waar vroeger twee grote chemiebedrijven waren gevestigd. Er bleef een enorme gipsberg over toen de bedrijven verdwenen. “Bij de productie van fosfor komt gips vrij en dat heeft zich gedurende vijftig jaar verzameld op het terrein”, vertelt Frank. “Op die berg lagen twee meertjes met een ontzettend hoge zuurtegraad. Toen alles dreigde in te storten, grepen we in. Hadden we dit niet gedaan, dan zou alles terecht gekomen zijn in een woonwijk." Frank en Noël namen initiatief om een duurzame sanering van dat gebied te realiseren. Zo gingen ze van een enorme gipsberg met hoge zuurtegraad naar de Zonneberg van nu.

Publiek-private samenwerking

Hun eerste project, genaamd Terranova Solar, verwijst naar het grote zonnepark in Zelzate dat nu Zonneberg heet. Het tweede project is een Gentse biomassacentrale die warmte, stoom en energie produceert op basis van afvalhout.

“In plaats van het zonnepark door derden te laten bouwen, namen we het heft zelf in handen. Daarvoor richtten we dus een coöperatie op”, legt Noël uit. “Met duizend coöperanten investeren en participeren we nu in die twee projecten.”

Er kwam een publiek-private samenwerking tot stand tussen groep Aertssen, DEME Environmental Contractors (DEC) & de provincie Oost-Vlaanderen en een vertegenwoordiging van de gemeenten Evergem en Zelzate. Samen richtte dit consortium Terranova Solar op. Noël D’hondt werd aangewezen als project manager de bouw van het zonnepark te coördineren.

Nu, 10 jaar later, doen de 55.000 panelen van Zonneberg het nog altijd goed. “Wij hebben dit jaar onze coöperanten al voor de tiende keer 4% dividend op hun inleg uitgekeerd. Het is een enorm uniek project dat veel impactvolle acties voor mens en planeet combineert: een gesaneerde site, een groot zonnepark, een coöperatie én betrokkenheid van een sociale werkplaats. Vandaag wordt het groenonderhoud nog altijd uitgevoerd door mensen van die sociale werkplaats.”

Educatief centrum Fabriek Energiek

Naast het verwerven van coöperatief kapitaal is het betrekken van de lokale bevolking ook een belangrijke pijler van de coöperatie. Zo staan Frank en Noël ook mee aan de wieg van het educatief centrum rond hernieuwbare energie: Fabriek Energiek.

Zichtbaar trots vertelt Noël erover: “Fabriek Energiek is een educatief centrum waar jongeren uit de derde graad lager onderwijs komen leren over duurzaamheid en hernieuwbare energie, de energietransitie en verduurzaming in wonen, leven en werken. Leerlingen doen kleine onderzoekjes en testjes op het terrein en ze bezoeken het zonnepark boven op de berg met zicht over de complete kanaalzone met windmolens en het zonnepark.”

Overbruggingskrediet

Noël: “Aangezien onze aannemer in één keer moet betaald worden, namen we een overbruggingskrediet bij vdk bank. Een natuurlijke samenwerking kunnen we wel zeggen. Wij zijn een Gentse coöperatie en vdk bank is onze verankerde thuisbankier. Het sociale en duurzame karakter van de bank kenden we al, maar ook hun ethische principes sluiten volledig aan bij de waarden & normen van Zonneberg.”

Contact