Een belangrijk onderdeel als je alleen gaat wonen is een brandverzekering*. Maar hoe zit dat nu precies voor studenten op kot? Moet je een aparte brandverzekering afsluiten voor kotstudenten? Of dekt jouw brandverzekering ook de studentenkamer van jouw zoon of dochter?

Is een brandverzekering verplicht voor kotstudenten?

Het kot van jouw student is inbegrepen in je woningpolis. Dat geldt voor al je studenten; de woningverzekering bepaalt geen limiet qua aantal kinderen. Je moet je voor hun aansprakelijkheid als huurder dus niet extra laten verzekeren – die is opgenomen in de uitbreiding van je dekking tot 126.822 euro per kotstudent. (ABEX index 878 – juli 2021).

Brengt jouw student zelf brandschade, waterschade of glasschade toe aan zijn of haar kot? Dan valt dat onder de huurdersaansprakelijkheid in de brandverzekering. Als huurder ben je namelijk verantwoordelijk voor schade aan de woning, tenzij je het tegendeel kan bewijzen door overmacht zoals overstromingen en blikseminslagen, of een fout van derden.

Een huurdersaansprakelijkheidsverzekering is inbegrepen in jouw woningverzekering, en dekt dus ook jouw studerende zoon of dochter, zolang de student zich niet domicilieert op het adres van de studentenkamer. In dat geval zal hij of zij een eigen brandverzekering en familiale verzekering moeten afsluiten.  

Wat dekt een brandverzekering?

Een brandverzekering, woningverzekering of woningpolis, is – in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen – niet verplicht in België, tenzij het contractueel is gestipuleerd in het huurcontract. Een brandverzekering is wel een absolute must.  Maar wat dekt die allemaal?

 • Laat jouw student een pan op het vuur staan, met een brand tot gevolg? Of is er een waterlek op het kot van je student?

  Met een woningverzekering ben je verzekerd tegen brandschade, waterschade, storm- en hagelschade. Ook aan een studentenkot. Zowel in België als Europa én waar ook ter wereld!
   
 • Ook tegen glasbreuk en schade aan elektro aan jouw huis of een studentenkot ben je verzekerd.

 

 • Je hebt de mogelijkheid om jouw verzekering uit te breiden met een verzekering van je inboedel en tegen diefstal.

  Als student gebruik je vaak dure apparatuur zoals een smartphone, laptop, printer of tablet. Is in jouw brandverzekering schade aan de inboedel en diefstal inbegrepen? Dan geldt enkel de waarborg ‘inboedel’ ook voor de persoonlijke spullen van je kotstudent, met uitsluiting van de waarborg ‘diefstal’.

Een voorbereid man is er twee waard! Maak daarom als je het contract tekent samen met de huurbaas een plaatsbeschrijving op voor de studentenkamer. Daarin vermeld je alle schade aan het kot. Als je de huurovereenkomst beëindigt, maak je opnieuw samen een inventaris. Op die manier vermijd je eventuele conflicten met je huurbaas. Verloopt de communicatie met de huurbaas toch moeizaam? Dan kan je schade ten laste van de verhuurder zakelijk aankaarten bij je huisbaas. Op de website van de Vlaamse Overheid vind je een modelbrief.

Wat kost een brandverzekering?

De kostprijs van een brandverzekering hangt af van wat je precies allemaal verzekerd wil hebben.
Je hebt een basiswaarborg. Die omvat alle waarborgen die verplicht zijn door de overheid. Dat is standaard schade door brand, water, storm en hagel, glasbreuk, schade aan elektro, schade door vandalisme en (poging tot) inbraak. Meer gedetailleerde informatie vind je in onze productfiche.

Naast de basiswaarborg van de woonpolis, heb je ook optionele waarborgen. Die kan je als verzekerde vrij kiezen door een bijpremie te betalen, zodat je helemaal gerust bent. De kostprijs hiervan varieert per waarborg en kan je makkelijk bekijken op onze website.

Hoe zit het ook alweer met de franchise van de brandverzekering?

Bij de meeste brandverzekeringen gebruikt men een vrijstelling, of franchise. Dat is het bedrag dat de verzekeraar niet voor zijn rekening neemt. In het geval van onze woningverzekeringen gaat het meer concreet over ongeveer 265 euro. De verzekerde moet die som zelf betalen bij schade. Maar dat bedrag hangt af van de soort schade, dus kijk zeker even je contract na. Heb je liever helemaal geen franchise? Dat kan met de Herstelling in Natura procedure (Repair in Kind). Vraag de gedetailleerde folder rond Herstelling in Natura bij je vdk-adviseur!

Nog vragen? Stel ze aan je vdk-adviseur. 

*Wettelijke informatie

VDK Home Plan, een verzekering niet-leven - B.O.A.R (BOAR staat voor: Brand Ongevallen en Allerlei Risico's) wordt gecommercialiseerd door vdk bank nv als verzekeringstussenpersoon. Het verzekeringscontract VDK Home Plan is een jaarcontract met stilzwijgende verlenging, dat jaarlijks kan opgezegd worden.

Verzekeringstussenpersoon: vdk bank nv, of één van haar commerciële vertegenwoordigers, maatschappelijke zetel vdk bank nv: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - KBO - BE0400 067 788 - RPR Gent. FSMA 20230A, erkend voor de takken ‘niet-leven’ 8/9/13.
Verzekeringsonderneming: Allianz Benelux n.v. – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen.

Wens je een klacht in te dienen betreffende het contract? Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Onverminderd de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen, kan je ook elke klacht met betrekking tot je contract richten aan:

 • vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Je kan de dienst Klachtenbehandeling van vdk bank ook bellen op 09 267 32 11 en e-mailen op klachtenbehandeling@vdk.be.
 • Als je niet tevreden bent met het antwoord, kan je contact opnemen met Allianz Benelux nv via e-mail aan complaintscustomer@allianz.be, per fax op het nummer 02 214 61 71 of per brief aan Allianz Benelux nv, 10RSGJ, Koning Albert II-laan 32 in 1000 Brussel.

Je kan ook de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren op dit adres: de Meeussquare 35, 1000 Brussel of via fax op het nummer 02 547 59 75 of e-mail aan info@ombudsman.as.

Contact