De afrekening voor je waterverbruik swingt plots de pan uit en er moet een lek opgespoord worden in je huurhuis? Je student brengt brandschade, waterschade of glasschade toe aan zijn of haar kot? Of je hond leegt zijn blaas op de natuurstenen vloer van je chique vakantiehuisje? Het valt allemaal onder de verzekering huurdersaansprakelijkheid van je woonpolis!

Wat dekt een brandverzekering?

Woningverzekeringen of brandverzekeringen zijn multirisicoverzekeringen die schade aan het gebouw en de buiteninrichting (terras, omheiningen, zonnepanelen ...) en/of de inboedel (meubelen, huishoudtoestellen, kleren ...) dekken. Je bent standaard verzekerd tegen brandschade, waterschade, storm- en hagelschade. Maar ook schade aan informaticamateriaal en of elektro en glasbreuk zijn gewaarborgd. Je hebt bovendien de mogelijkheid om je verzekering uit te breiden met optionele waarborgen zoals die tegen diefstal of voor rechtsbijstand.

Brandverzekering voor huurders

Als huurder ben je verplicht om je huurdersaansprakelijkheid te laten verzekeren als dat zo in je huurcontract staat. In de praktijk wordt dat bijna standaard gevraagd en komt het er vaak op neer dat je een brandverzekering afsluit waarmee je tegelijk ook je inboedel (meubels en bezittingen) verzekert. Woon je met verschillende mensen samen, dan kan je een brandverzekering afsluiten op naam van één huisgenoot. Alle andere medebewoners worden bij naam opgenomen in de bijzondere polisvoorwaarden. Ook als je huisbaas al een brandverzekering heeft, neem je best een eigen polis. De brandverzekering van verhuurders vergoedt namelijk geen schade aan de huurwoning waarvoor huurders zelf verantwoordelijk zijn.

Verzekering studentenkamer of vakantieverblijven

Maar de huurdersaansprakelijkheidsverzekering die inbegrepen is in de woningverzekering voor je eigen huis, dekt ook schade aan panden waar je tijdelijk verblijft. Dat kan gaan van een huisje dat je huurt op vakantie, een pand waar je tijdelijk verblijft wegens verbouwingen of de kamer van je kotstudent. Je kotstudent is verzekerd tot een bedrag van 126.822 euro (ABEX index 878 – juli 2021) met uitsluiting van de waarborg ‘diefstal’ voor zijn of haar persoonlijke spullen. Ook mag je student niet gedomicilieerd zijn op het adres van de studentenkamer. Is hij of zij er wel gedomicilieerd, dan moet er een eigen brandverzekering en familiale verzekering afgesloten worden. Je huurt een vakantieverblijf waar ook ter wereld? Zowel de verzekering van je aansprakelijkheid als die van je inboedel is inbegrepen in onze woonpolis – met een maximum van 90 dagen per verzekeringsjaar.

Nog vragen? Stel ze aan je vdk-adviseur.

*Wettelijke informatie

VDK Home Plan, een verzekering niet-leven - B.O.A.R (BOAR staat voor: Brand Ongevallen en Allerlei Risico's) wordt gecommercialiseerd door vdk bank nv als verzekeringstussenpersoon. Het verzekeringscontract VDK Home Plan is een jaarcontract met stilzwijgende verlenging, dat jaarlijks kan opgezegd worden. Verzekeringstussenpersoon: vdk bank nv, of één van haar commerciële vertegenwoordigers, maatschappelijke zetel vdk bank nv: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - KBO - BE0400 067 788 - RPR Gent. FSMA 20230A, erkend voor de takken ‘niet-leven’ 8/9/13. Verzekeringsonderneming: Allianz Benelux n.v. – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen.

Wens je een klacht in te dienen betreffende het contract? Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Onverminderd de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen, kan je ook elke klacht met betrekking tot je contract richten aan:

  • vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Je kan de dienst Klachtenbehandeling van vdk bank ook bellen op 09 267 32 11 en e-mailen op klachtenbehandeling@vdk.be.
  • Als je niet tevreden bent met het antwoord, kan je contact opnemen met Allianz Benelux nv via e-mail aan complaintscustomer@allianz.be, per fax op het nummer 02 214 61 71 of per brief aan Allianz Benelux nv, 10RSGJ, Koning Albert II-laan 32 in 1000 Brussel.
  • Je kan ook de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren op dit adres: de Meeussquare 35, 1000 Brussel of via fax op het nummer 02 547 59 75 of e-mail aan info@ombudsman.as.
Contact