Privacy

Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

vdk respecteert je privacy

De persoonsgegevens die door de internetgebruiker worden ingebracht op de website van vdk, worden door vdk geregistreerd en verwerkt in functie van de cliëntenrelatie, conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Wet 8 december 1992).

Doel van de verwerking

De aan vdk verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van de cliëntenrelatie en van het cliëntenbestand, rekeningbeheer, kredietverlening met inbegrip van solvabiliteitsonderzoek, verrichtingen met financiële instrumenten en om aangepaste financiële of verzekering- en aanverwante producten of diensten aan te bieden, voor controledoeleinden en het opsporen en voorkomen van onregelmatigheden en frauduleuze handelingen.

vdk kan de persoonsgegevens tevens gebruiken voor commerciële communicatieve doeleinden in het kader van allerlei publicaties, promoties, acties en evenementen door vdk georganiseerd. De cliënt mag zich op eenvoudig verzoek verzetten tegen het gebruik van die gegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Recht op toegang, inzage en verbetering

De cliënt heeft toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door vdk worden verwerkt en mag desgevallend de foutieve gegevens laten verbeteren. Hij heeft de mogelijkheid om aanvullende inlichtingen te bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Hij kan gratis kennis nemen van de behandelde gegevens mits een aangetekende gemotiveerde brief, vergezeld van een recto verso kopie van de identiteitskaart, naar de eigenaar van het bestand op te sturen.

Op diezelfde manier kan ook een rechtzetting bekomen worden van verkeerde gegevens; de aanvraag moet wel vergezeld zijn van alle documenten die de wettelijkheid van de aanvraag bewijzen.

Overeenkomstig de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de toegang tot de geregistreerde gegevens beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Derden krijgen enkel toegang tot de registraties wanneer dit gevorderd wordt door een gerechtelijke of administratieve overheid.

Bijkomende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens kan je terugvinden in het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

Cookie policy

vdk maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden aangemaakt door een programma op de server van vdk maar die worden opgeslagen in de browser van je computer of mobiel apparaat (smartphone/tablet).

Door gebruik te maken van cookies kan vdk je als internetgebruiker een betere dienstverlening bieden en de gebruikerservaring verbeteren (bv. zo wordt vermeden dat je telkens je kaartnummer moet intypen om in te loggen in je online@vdk). vdk maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden, waardoor vdk je beter kan informeren over aanbiedingen of productinformatie die voor jou interessant zouden kunnen zijn.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om surfgedrag te analyseren en om te rapporteren over gebruikersinteracties op de website. Hierdoor kan vdk de inhoud en werking van deze website verbeteren en steeds blijven afstemmen op het gedrag en de behoefte van de gebruiker.

Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door internetgebruikers. Door gebruik te maken van onze website, aanvaard je onze cookies. 

Door evenwel je browserinstellingen te wijzigen, kan je ervoor zorgen dat je verwittigd wordt telkens er een cookie wordt gestuurd of kan je beletten dat cookies worden gecreëerd of bewaard op de harde schijf van je pc of mobiel apparaat. Bovendien kan je cookies op elk moment verwijderen.

Indien je het aanmaken van cookies uitschakelt, kan vdk de toegang en de goede werking van haar website niet garanderen.