vdk bank - Sign for my future - medewerkers

Zuurstof

voor een krachtig klimaatbeleid

Wie de petitie van vdk bank voor ‘Sign for my Future’ tekent, tekent meteen voor meer bos in België. Want voor elke tien handtekeningen die we verzamelen, planten we een boom in de Vlaamse Ardennen. En hoe meer we er zo kunnen planten, hoe meer zuurstof we geven aan een daadkrachtig klimaatbeleid.

mama met zoon in boom

Meer bossen

Bosaanplanting met BOS+

Om broeikasgassen te absorberen, hebben we de natuur nodig. Daarom slaan we de handen in elkaar met BOS+, en planten we een boom voor elke tien handtekeningen die we verzamelen op de petitie van Sign for my Future.

BOS+ zet zich in voor bosbehoud, bosbeheer en bosaanplanting in Vlaanderen en de rest van de wereld. Samen met die Vlaamse organisatie willen we een bosgebied aanplanten in de Vlaamse Ardennen. Omdat we de kracht van een bos willen delen met onze partners, klanten en onze buurt, creëren we van maart tot april 2019 een bosbeleving rond onze kantoren.

Als duurzame ethische bank investeren we bovendien in projecten die bijdragen tot een gezondere luchtkwaliteit. Zo sturen we kapitaal de juiste richting in.

Duurzame mobiliteit

Green Deal Gedeelde Mobiliteit

Auto's zijn op vliegtuigen na het vervuilendst in het verkeer. Om hun impact op het klimaat te beperken en de toekomst van onze (achter)kleinkinderen veilig te stellen, tekende vdk bank als eerste financiële instelling de Green Deal Gedeelde Mobiliteit van de Vlaamse overheid.

Die Green Deal houdt in dat we ons engageren om tegen 2020 alternatieve vormen van mobiliteit te stimuleren in Vlaanderen, van de benenwagen en de fiets over bus, tram en trein tot een bedrijfswagenpark van deelauto's. Intern zijn we gestart met pilootprojecten rond telewerk en deelfietsen en zetten we stappen om ons wagenpark te vergroenen. Tegelijkertijd verbreden we het draagvlak voor schonere alternatieven door ze te promoten bij onze partners en de rest van de gemeenschap.

Autodelen is zo'n alternatief: zowel gezinnen als bedrijven en lokale overheden kunnen een deelauto gebruiken of hun eigen auto('s) ter beschikking stellen van geïnteresseerde buurtbewoners. Meer informatie over autodelen en het aanbod in je buurt vind je op www.autodelen.net.

meisje met fiets in stad
advies koppel

Hernieuwbare energie

Energiecoaching door Stad Gent

Om ons energieverbruik te verduurzamen, doen we een beroep op de energiecoaching van Stad Gent. Op de hoofdzetel van vdk bank en in ons kantorennetwerk investeerden we al in tal van energiebesparende maatregelen. Maar onze grootste inspiratiebron, dat is ons netwerk.

vdk'ers zijn traplopers. Ze zetten printers uit en draaien de verwarming een graadje lager. Ze staan stil bij hun verbruik, zowel thuis als aan hun bureau. En als ze bijleren, delen ze die kennis met hun klanten en collega's. Die mentaliteit uit zich ook in onze infrastructuur: zo installeerden we condensatieketels, isoleerden we onze koelings- en verwarmingsbuizen, stapten we over op energie uit waterkrachtcentrales, hebben we een oplaadpunt voor elektrische fietsen, herregelden we de verwarming, kozen we voor ledverlichting met bewegingssensoren …

Als duurzame ethische bank investeren we bovendien in schone-energieprojecten en -bedrijven. Zo zijn we de huisbankier van EnerGent, een Gents buurtinitiatief dat streeft naar een klimaatneutrale samenleving. De burgercoöperatie maakte al werk van energiezuinige beglazing en haalde via crowdfunding genoeg kapitaal op om twee windturbines te plaatsen langs de E40. Het initiatief sensibiliseert de Gentse bevolking tijdens buurtprojecten en kijkt uit naar alternatieve vormen van 'zonnedelen', bijvoorbeeld door de daken van openbare gebouwen uit te rusten met zonnepanelen. Meer informatie over EnerGent vind je op www.energent.be.

Contact