Geen enkele voetbalclub is zo sociaal geëngageerd  

De KAA Gent Foundation blijkt de grootste, sociaal-sportieve werking te zijn binnen het Belgische voetbal. Via het project ‘Elk Talent Telt’ zorgen ze voor een verbinding tussen vijftien voetbalclubs uit de Gentse regio en KAA Gent, maar eigenlijk gaat het veel verder dan voetbal alleen. De organisatie is bezig met tal van projecten omtrent verschillende sociale thema’s. Met en door sport onderhouden we niet alleen onze fysieke en mentale gezondheid, maar doen we onrechtstreeks ook aan persoonlijke talentontwikkeling. Onder leiding van community coaches worden er tal van sociaal-sportieve activiteiten georganiseerd die deelnemers de kans bieden om persoonlijk te groeien. In tijden van onzekerheid biedt de Foundation jongeren een houvast.

Zo werd recent ook de nieuwe Gentse club FC Dracuna opgericht als oplossing voor de lange wachtlijsten in het jeugdvoetbal en met de bedoeling de cohesie in de Gentse Bloemekenswijk te versterken. De KAA Gent Foundation was bij de oprichting van de club niet meteen betrokken, maar omarmde het initiatief ten volle.

Verweven met het DNA van vdk bank  

De missie en visie van de Foundation sluiten nauw aan bij de ethische doelstellingen van vdk bank. Daarom verlengden we het partnership voor de volgende drie seizoenen. Vanuit onze lokale verankering en vanuit historisch perspectief was vdk bank altijd al nauw verbonden met KAA Gent, maar wat de Foundation allemaal doet, is nóg meer verweven met ons DNA.

De maatschappelijke meerwaarde die de organisatie biedt is evident. Daarom blijft vdk bank een structurele partner van de samenwerking. Ook voor financiële vragen kan de Foundation terecht bij één van onze gespecialiseerde medewerkers.

Contact