Met de lancering van de nieuwe Ritme Spaarrekening speelt de duurzame vdk bank in op het spaarprotocol dat Febelfin samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand, minister van Economische Zaken Pierre-Yves Dermagne en minister van Financiën Vincent Van Peteghem ondertekende om spaarrekeningen transparanter te maken voor de Belgische spaarder. De bank heeft haar aanbod in die optiek herbekeken en komt met een spaarrekening die interessant is voor spaarders die 500 euro of minder per kalendermaand willen sparen. De basisrente op de nieuwe gereglementeerde spaarrekening ligt op 1,40% en de getrouwheidspremie op 1,75%. Er zijn geen openings- en afsluitkosten verbonden aan de nieuwe spaarrekening.

De basisrente is van toepassing vanaf de dag na storting tot de dag van afhaling. De basisrente wordt één maal per jaar uitbetaald, op 1 januari, of bij afsluiting van de rekening. De getrouwheidspremie is van toepassing voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden behouden blijven. De verworven getrouwheidspremie wordt uitbetaald op de eerste dag na het trimester waarop ze verworven is, of bij het afsluiten van de rekening.

De basisrente en getrouwheidspremie kunnen aangepast worden. Dit wordt meegedeeld via een bericht op de digitale kanalen (mobile@vdk en online@vdk) en via de website van vdk bank. De getrouwheidspremie die van toepassing is bij de storting (of aanvang van een nieuwe periode) blijft onveranderd gedurende twaalf maanden. Een gewijzigd tarief voor de getrouwheidspremie is dus enkel van toepassing op een nieuwe storting of op de aanvang van een nieuwe periode.

Steven Wauters

"We gaan met de lancering van deze nieuwe spaarrekening nog een stap verder dan de verhoging van de rente op onze spaar- en termijnrekeningen. We bieden kleine spaarders een alternatief om te sparen en zorgen er tegelijkertijd via onze code voor ethisch en duurzaam bankieren voor dat het spaargeld dat de Belg aan ons toevertrouwt enkel geïnvesteerd wordt in bedrijven, organisaties en overheden die op een bewuste manier rekening houden met mens en milieu en zinvolle projecten." - Steven Wauters

Sparen tot 500 euro per maand

Spaarders kunnen maandelijks tot 500 euro opzij zetten via de nieuwe spaarrekening. Er is geen minimuminleg vereist en spaarders kunnen ook geld overschrijven naar de Ritme Spaarrekening vanuit een rekening bij een andere bank.

De rekening kan bovendien op naam van een minderjarige worden geopend of via een derdenbeding kan de rekening op vervaldatum van het beding worden overgedragen.

Gereglementeerde informatie

Meer informatie over de tarieven, kenmerken, voorwaarden en risico’s van de spaarrekening vinden spaarders hier. Lees de documenten met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Kosten & fiscaliteit

Je betaalt geen openings- of afsluitkosten. Eventuele postverzendingskosten en andere kosten: portokosten. Voor niet-professionele natuurlijke personen met een verblijfplaats in België zijn de interesten vrij van 15% roerende voorheffing als ze voor het inkomstenjaar 2024 niet hoger zijn dan 1.020 euro per persoon of 2.040 euro voor twee gehuwde of wettelijk samenwonende personen. Krijg je meer rente? Dan betaal je daarop 15% roerende voorheffing.

Risico’s

  • Risico op faillissement: bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij vdk bank wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op vdk bank boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (bail-in).
  • Risico op inflatie: Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag

Klachtenbehandeling

  • Met vragen of onduidelijkheden kan je altijd terecht bij je vdk bank-bankier. Bij klachten kan je terecht bij vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Je kan de dienst Klachtenbehandeling van vdk bank ook bellen op 09 267 32 11 en e- mailen op klachtenbehandeling@vdk.be. Als je niet tevreden bent met het antwoord kan je contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen. Je kan de ombudsman bereiken via de website van Ombudsfin of op dit adres: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel.

Spaargeld ingezet voor duurzame projecten

De Ritme Spaarrekening heeft het Towards Sustainability-label. Dat betekent dat het spaargeld op deze rekening enkel gebruikt wordt om in maatschappelijk relevante initiatieven te herbeleggen. Het gaat dan onder andere om projecten rond huisvesting, hernieuwbare energie, de zorgsector of organisaties en projecten die zorgen voor een beter leefmilieu en klimaat. Voor meer informatie over de betekenis van dit label verwijzen je graag naar de pagina van deze kwaliteitsnorm: https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.

Dit label is geldig voor één jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd. De toekenning van dit label aan de spaarrekening betekent niet dat de spaarrekening beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels.

Overzicht gereglementeerde spaarrekeningen

Vanaf 15 januari beperkt vdk bank - in lijn met het spaarprotocol - het totaal aantal spaarrekeningen dat het aanbiedt tot vier. Een volledig en handig overzicht staat op de website van vdk bank. vdk bank licht klanten individueel in van de wijzigingen in het aanbod.

Voormelde spaarrekeningen zijn gratis gereglementeerde spaarrekeningen van vdk bank met onbepaalde looptijd.

Over vdk bank

vdk bank is een ethische, duurzame bank in volle expansie. Al sinds 1926 kunnen individuen en gezinnen met een hart voor hun omgeving bij de bank ethisch verantwoord bankieren.

Intussen telt de bank 61 buurtkantoren verspreid over België, want vdk bank blijft inzetten op bankieren van mens tot mens. De bank heeft momenteel ongeveer 135.000 klanten in België. Voor meer info: www.vdk.be.

Contact