Onze robuuste resultaten zijn toe te schrijven aan een sterke commerciële werking, een transparant aanbod en een dienstverlening-op-maat. Zo konden de aangetrokken spaarfondsen stijgen met 2,68% tot 4,38 miljard euro. Opvallend hierbij: veel spaarders en beleggers toonden duidelijk meer interesse in ethisch en duurzame producten op termijn (+615,88 miljoen euro of +112,35%) dan in onmiddellijk opvraagbare tegoeden (-501,46 miljoen euro of -13,49%). De uitgifte van een Staatsbon gaf heel wat Belgische spaarders overigens een extra duw in die richting.

Status quo op vlak van kredietverlening

Na het recordjaar 2022 op vlak van kredietverlening, waarin we de hoogste kredietproductie van de afgelopen 5 jaar boekte, hielden we in 2023 de kredietportefeuille stabiel op 3,91 miljard euro. Eind 2023 bedraagt het totaal uitstaand saldo aan woonkredieten 3,13 miljard euro (-0,06%). Het totaal uitstaand volume ondernemingskredieten bedraagt 680 miljoen euro (+1,64%).

“We zien een lagere productie van nieuwe woonkredieten. Dit is een algemene markttendens door de hogere rentes. Belangrijk is dat we blijven zoeken hoe mensen toch kunnen blijven investeren in een eigen woning: nieuwbouw of renovatie. In de strijd tegen klimaatopwarming liggen er belangrijke werven voor ons Belgische vastgoedpatrimonium open.”
Leen Van den Neste, CEO vdk bank

 

2019

2020

2021

2022

2023

Sparen

3,74 mld €

3,98 mld €

4,19 mld €

4,26 mld €

4,38 mld €

Kredieten

2,84 mld €

3,13 mld €

3,45 mld €

3,91 mld €

3,91 mld €

Beleggen

0,69 mld €

0,74 mld €

0,84 mld €

0,85 mld €

0,94 mld €

Bedrijfskosten onder controle

In 2023 investeerden we sterk in de nationale uitbreiding van onze activiteiten met de overname van de klanten van NewB. Maar ook in onze dienstverlening hebben we als bank fors geïnvesteerd. Al die investeringen hebben een beperkte impact op de bedrijfskosten. Die stijgen in 2023 met 2,46% tot 63,16 miljoen euro.

“We hebben het afgelopen jaar sterk geïnvesteerd om in heel België onze naamsbekendheid te doen groeien en een tweetalige bankservice op te zetten. Daarnaast zijn we ook in onze dienstverlening blijven investeren. Zo kan je in 7 minuten klant worden als je onze app downloadt, hebben we de weg naar het kantoor gemakkelijker gemaakt door via de app of via de website rechtstreeks een afspraak te kunnen boeken in de agenda van je vertrouwde adviseur en gaven we ons jongerenaanbod - onze You Count-rekeningen - een makeover: ze zijn gratis tot 30 jaar en geven hogere rentevergoedingen. Al die investeringen werpen hun vruchten af zonder dat ze onze werkingskosten onder druk zetten.”
Leen Van den Neste van vdk bank

NewB-klanten zien onze bank steeds meer als huisbank

Op 1 april 2023 namen we bijna 25.000 van de goed 30.000 klanten van de coöperatieve bank NewB over. Voor het eerst in bijna een eeuw steken we de taalgrens over. NewB bedient sindsdien voor ons de Franstalige markt als zelfstandig agentschap op afstand. Die stap draagt bij aan ons positieve jaarresultaat. Het agentschap kon nieuwe klanten overtuigen, het totale volume op de zicht- en spaarrekeningen steeg, en ook de beleggingen groeiden het voorbije jaar aan. Maar ook andere signalen wijzen erop dat onze bank in Franstalig België meer en meer bekend wordt.

NewB-klanten zien vdk bank steeds meer als hun huisbankier. Niet alleen het volume stijgt, de zichtrekeningen worden ook actiever gebruikt. Sinds de overname steeg het aantal verrichtingen op de zichtrekeningen met ongeveer de helft. Ook het aantal kredieten dat aangevraagd werd, steeg met de helft. vdk bank is in Franstalig België bekend geworden. Zo is vandaag één op de drie klanten die digitaal klant wordt bij vdk bank afkomstig uit Brussel of Wallonië.”
Leen Van den Neste

Positie als meest duurzame Belgische bank verstevigd

We verstevigden onze duurzame positie in het Belgische bankenlandschap het voorbije jaar fors. De BankWijzer van de vzw FairFin beloont onze extra inspanningen om meer sociale en ecologische impact te creëren met het geld van onze klanten met een score van 78%.

Ik ben fier op onze volledige ploeg en het werk dat we in 2023 hebben verzet om dit resultaat te bereiken. We werden tweetalig en dé referentie voor duurzaam en ethisch bankieren in heel het land. Ook in 2024 blijven we gestaag verder werken aan onze missie: we willen uw geld consequent goed doen werken voor het welzijn van onze samenleving en onze klanten. Met deskundig advies van mens tot mens streven we naar het meest faire evenwicht tussen rendement en gemoedsrust.”
Leen Van den Neste

Contact