Koen Meirlaen van So get informed bracht niet alleen zijn ervaringen vanop Antartica mee, hij bracht vlijmscherp in beeld wat de oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming zijn. Dat klinkt als heel pessimistisch, maar zelf ziet hij dat anders. Doordat we zo goed weten wat de oorzaken zijn (het teveel aan broeikasgassen), kunnen we het probleem heel gericht aanpakken. Veruit de grootste impact hebben de fossiele brandstoffen. Daar moet dan ook heel veel aandacht naartoe gaan.

John Vandaele sloot daar naadloos bij aan. Hij startte samen met zijn kompanen de energie-coöperatie Energent. Ze zetten zich in om gezinnen en zelfs hele wijken in Gent te begeleiden om hun huizen energiezuiniger te maken. Ook stimuleren en faciliteren ze het plaatsen van zonnepanelen. Ze merken heel sterk dat investeren in een duurzame energietoekomst sociaal bepaald is. In de armere wijken van Gent liggen er zeer weinig zonnepanelen. Ook dit sociale aspect van de klimaatcrisis moet aangepakt worden.

Wouter Van Besien gaf inzicht in hoe vdk bank de handen uit de mouwen steekt. De uitstoot door de eigen werking wordt drastisch aangepakt (bijvoorbeeld door een toekomstige verbouwing van de hoofdzetel), maar typisch voor een bank is dat investeringen in andere bedrijven nog meer impact hebben dan de eigen werking. Ook daar is vdk bank duidelijk in: er wordt niet geïnvesteerd in bedrijven die fossiele brandstoffen ontginnen of die energie maken uit fossiele brandstoffen.

Contact