Vincent Volckaert, algemeen directeur van Join For Water: ‘Water is een belangrijk thema geworden: toegang tot schoon water en sanitair is een van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Met Join For Water geven we mensen in het Zuiden toegang tot drinkbaar water. Dat doen we volgens een duurzame aanpak. Dat is trouwens ook de reden waarom we voor vdk bank kiezen: hun visie op duurzaamheid sluit mooi aan bij de onze.’

‘We werken samen met lokale organisaties, vooral in Afrikaanse landen. Maar met Join For Water doe we meer dan waterinfrastructuur installeren. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor het water en welke rechten en plichten er samenhangen met het gebruik van een bron of installatie. Daarom maken we eerst afspraken met alle betrokkenen: gemeenten, gebruikers, scholen en bedrijven. Soms kunnen we pas na jarenlang overleg een waterinstallatie opzetten.’

Watervoetafdruk: sensibilisering is noodzakelijk

Maar Join For Water heeft ook een belangrijke taak hier in België. Want hoe en wat wij hier consumeren heeft invloed op de watervoorraden in andere landen. Vincent Volckaert: ‘Er is maar een beperkte hoeveelheid zoet water in omloop. Zeventig procent daarvan gaat naar landbouw. Kopen we bijvoorbeeld avocado’s uit Mexico of Peru, dan voeren we eigenlijk water in uit die landen. De zomer van 2019 was erg droog, de weilanden lagen er dor bij en koeien vonden niet genoeg gras. Veel boeren gaven ze daarom krachtvoer bij, op basis van soja. Maar die soja wordt gekweekt in Brazilië en trok dus ook weer water weg uit dat land. Met Join For Water willen we mensen bewust maken van hun watervoetafdruk, door hen te helpen om ook hun indirect waterverbruik te verminderen.’

Vincent Volckaert - Join For Water
Join For Water heeft ook een belangrijke taak hier in België. Want hoe en wat wij hier consumeren heeft invloed op de watervoorraden in andere landen.
Vincent Volckaert

Algemeen directeur - Join For Water

Alle actoren samenbrengen om tot duurzame oplossingen te komen

Met de klimaatverandering zal water een steeds belangrijker onderwerp worden. ‘Het regent veel in Vlaanderen, maar toch zijn wij een waterarm gebied. We verbruiken veel meer water dan er beschikbaar is en voeren het in vanuit Wallonië en het buitenland. De effecten van de klimaatverandering zullen ook bij ons voelbaar zijn: de drogere zomers en grotere kans op overstromingen zijn daar voorbeelden van. We willen daarom verschillende actoren bij elkaar brengen in een netwerk en samen zoeken naar oplossingen.’

‘Dat is ook waarom we met vdk bank in zee gegaan zijn. Net als wij brengen ze verschillende partijen rond de tafel om oplossingen te vinden voor duurzaamheidsproblemen. Je kan niet alles alleen. Kennis hebben van een thema is belangrijk, maar door mensen en organisaties samen te brengen, kom je tot nieuwe inzichten die leiden naar duurzame oplossingen.’  

Vincent Volckaert - Join For Water
Je kan niet alles alleen. Kennis hebben van een thema is belangrijk, maar door mensen en organisaties samen te brengen, kom je vaak tot nieuwe inzichten die leiden naar duurzame oplossingen.
Vincent Volckaert

Algemeen directeur - Join For Water

Als voorbeeld 5 tips om je eigen watervoetafdruk te verkleinen

Wat kan je zelf doen om je watervoetafdruk te verminderen? Kleine aanpassingen hebben al een grote impact op je waterconsumptie – zowel direct als indirect. Met deze vijf tips kom je al een heel eind.

Contact