Uniek profiel met duurzaam tweesporenbeleid

vdk bank bleef ook in 2019 trouw aan haar unieke profiel. Het duurzaam tweesporenbeleid blijft meer dan ooit relevant: de opbouw van een lange termijn klantenrelatie, lokaal verankerd en dicht bij de mensen, en het belang van de ethisch-duurzame invulling van bankieren in al haar domeinen.

Voorzitter van het directiecomité Leen Van den Neste verduidelijkt: 'De vdk-adviseur is een vertrouwenspersoon, die denkt vanuit de klant, hem wil ontzorgen en een langetermijnrelatie wil opbouwen. vdk bank kent haar klanten en hun beslommeringen. De meerwaarde van een persoonlijk gesprek staat voor ons centraal. Wij geloven in de combinatie van de bricks en de clicks. De klanten de noodzakelijke mogelijkheden bieden om digitaal zelf aan de slag te gaan, maar er persoonlijk voor hen zijn, om hen te begeleiden op de belangrijke financiële momenten in het leven. Trouw aan onze missie en ons DNA willen wij onze klanten een breed gamma aan producten aanbieden om hun financiële dromen waar te maken en hen een gerust financieel gemoed te bieden.'

Duurzaamheid

vdk bank staat ook voor ethisch-duurzaam bankieren: de bank onderschrijft de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het klimaatakkoord van Parijs. Met de duurzame herbeleggingspolitiek wil vdk bank bijdragen aan een rechtvaardige economische, sociale en ecologisch duurzame toekomst. Voorzitter van het directiecomité Leen Van den Neste: 'Voor vdk bank zit duurzaamheid in haar DNA, en dat al sinds 1926. vdk bank wil in Vlaanderen duurzaam blijven groeien en een uniek aanbod bieden voor de klant die alles net iets bewuster wil. Daartoe kiest vdk bank er uitdrukkelijk voor om bij de herbelegging op structurele en systematische wijze rekening te houden met drie dimensies inzake duurzaamheid: het sociale aspect, het milieu en de economische dimensie.' In de nieuwe BankWijzer, die eind 2019 werd uitgebracht, steeg vdk bank naar een tweede plaats. Een mooie erkenning voor de consequente duurzame keuzes die vdk bank maakt in haar dagelijkse werking. In 2019 werd de vdk-code voor duurzaam en ethisch bankieren aan een grondige update onderworpen.

Doelstellingen en realisaties

In de operationele werking blijft vdk bank flexibel en wendbaar de meest recente trends en ontwikkelingen volgen. Onze vernieuwde app met regelmatige bijgewerkte features, het nieuwe vdk-abonnement waarbij de klant een goed overzicht heeft van zijn verschillende rekeningen, de introductie van betalen met QR-code en instant payments,… zijn maar enkele voorbeelden waarmee we de klant willen bijstaan in zijn dagelijks bankieren. Daarnaast blijft vdk bank ook investeren in de fysieke nabijheid en bereikbaarheid voor de klant. Leen Van den Neste bevestigt: 'Het contact met de klant blijft bij ons centraal staan. We evolueren meer en meer naar driemanskantoren, zodat onze klanten kunnen genieten van voldoende openingsuren en goed advies.'

Corona

De solide basis waaraan jaren werd gebouwd, heeft vdk bank in staat gesteld snel te reageren op de evoluties ingevolgde de wereldwijde COVID-19 pandemie. In opvolging van de aanbeveling van ECB en NBB heeft vdk bank besloten in 2019 geen dividend uit te keren en de kapitaalbasis van de bank zodoende verder te verstevigen. Later op het jaar na 1 oktober kan, mits toelating door de regulator, geëvalueerd worden of een tussentijds dividend kan worden toegekend. Het is momenteel niet mogelijk de invloed van de coronacrisis betrouwbaar te becijferen. In navolging van de maatregelen opgelegd door de overheid heeft vdk bank stappen gezet om de klanten en medewerkers te beschermen en de activiteit van de bank te garanderen. Ter bescherming van de klanten en medewerkers werden de loketten tijdelijk gesloten en de nodige voorzorgen genomen bij persoonlijke contacten. De kantoren van vdk bank blijven telefonisch bereikbaar en er wordt op afspraak gewerkt. Onze medewerkers werken alternerend op kantoor en via thuiswerk, zodat de nodige afstand kan bewaard worden. vdk bank informeert en sensibiliseert haar klanten geregeld over de impact van de coronacrisis en het gebruik van onze digitale kanalen. Onze medewerkers staan ten dienste van de klanten die betalingsmoeilijkheden voor kredieten ondervinden in gevolge deze crisis. Leen Van den Neste, voorzitter van het directiecomité, kijkt tevreden terug op 2019 en heeft vertrouwen in de toekomst: 'Dankzij onze consequente focus op duurzaamheid en langetermijnresultaten kan vdk bank op stabiele fundamenten steunen. Ook in 2019 zorgen onze financiële resultaten voor een verdere versteviging van het eigen vermogen. In deze bijzondere tijden van corona reiken wij onze klanten en partners een virtuele hand, en zoeken samen naar oplossingen wanneer dat nodig zou zijn. vdk bank wil nabij zijn en bereikbaar blijven.'

Contact