Dat stelt Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht in een interview met de Nederlandse Vereniging van Banken.

Van Tilburg vindt banken tot nu toe te laks zijn in het bijdragen aan klimaatdoelstellingen: Banken moeten volgens hem rond klimaat nu echt van analyse naar actie. Dit jaar wordt volgens hem ook duidelijk welke acties banken gaan ondernemen.

Van Tilburg: “Kunnen we bedrijven aanzetten tot CO2-emissiereductie of gaan we afscheid van hen nemen? Er zijn bepaalde bedrijven waarvan banken nu afscheid aan het nemen zijn vanwege de milieu- en/of klimaatrisico’s.

Maar het is nog heel beperkt en het berekenen van de kostprijs  van de klimaatrisico’s gebeurt maar mondjesmaat. Terwijl het managen van risico’s toch de kerncompetentie van banken is. We praten nu al jaren over klimaatrisico’s. Er liggen veel studies en er is al lang bekend wat de grootste risico’s op dit vlak zijn.”

Van Tilburg stelt dat banken over het algemeen nog te bang zijn om omzet mis te lopen en daarmee concurrenten te bevoordelen  “Van banken mag worden verwacht dat ze vooruitkijken, risico’s zien en berekenen wat de kostprijs daarvan is”, zegt hij nog. Tegelijk geeft hij ook nog aan dat er een grens is aan wat banken kunnen doen. 

Bij vdk bank zijn we in ieder geval fier dat we heel hard werken aan een duurzaam tweesporenbeleid rond het klimaat, want zowel voor onze eigen werking als voor de investeringen en beleggingen van de bank hanteren we strenge criteria. Bekijk hier de vdk code voor duurzaam ethisch bankieren. 

Contact