Wereldwijd hebben inmiddels zo’n vier duizend bedrijven het B Corp label verworven. Terwijl de bedrijven en hun leiders die zich wilden engageren om het B Corp-label te krijgen, in het begin vaak nog werden weggezet als enigszins naïef, wordt steeds vaker duidelijk dat die bedrijven ook bijzonder positieve financiële resultaten kunnen voorleggen.

Ze tonen dat een positive sum game -  ‘beter voor mij’ en ‘beter voor de wereld’ - perfect hand in hand kunnen gaan. Zo schreef bijvoorbeeld Jennifer Thompson, VP van softwarebedrijf Rubicon, in een recente blog dat “zowel potentiële klanten als kandidaat-medewerkers veel sneller over de streep komen om producten of diensten aan te kopen en om hun talenten voor deze bedrijven in te zetten. En dat is heel positief voor het cijfer rechts onderaan op de balans.”

Dat kandidaat-medewerkers - vooral onder jongeren - steeds selectiever worden in de bedrijven en organisaties waarvoor ze hun talenten willen inzetten, is een trend die we eerder ook al in Frankrijk hebben gespot: toenemend engagement van jongeren bij de keuze van hun werkgever.

Contact