Dit proces volgde de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportering (CSRD), waarbij naar twee elementen wordt gekeken:

  • de impact die de bank heeft op ESG-kwesties (impactmaterialiteit) en
  • de risico's en kansen die die kwesties voor vdk bank meebrengen (financiële materialiteit).

De DMA werd uitgevoerd door Karomia in de periode tussen november 2023 tot maart 2024.

Tijdens de beoordeling zijn in totaal 213 stakeholders betrokken geweest voor de beoordeling van de impact materialiteitsbeoordeling en 51 stakeholders voor de financiële materialiteitsbeoordeling. Er zijn verschillende methoden gebruikt om gegevens te verzamelen, zoals surveys, focusgroepen en individuele interviews.

De uitkomst van de materialiteitsbeoordeling heeft geleid tot de identificatie van de verschillende ‘materiële onderwerpen’ voor vdk bank. Het gaat om klimaatverandering, alle thema’s met sociale inslag (eigen werknemers, werknemers in de waardeketen, impact op de gemeenschap, klanten) en goed bestuur.

De beoordeling van de stakeholders van vdk bank was dus zeer uitgesproken. Alle sociale topics zijn belangrijk voor vdk bank. De nadruk en focus op vdk bank als sociale bank mag dus volop uitgespeeld worden. Voor het milieu wordt één thema duidelijk naar voor geschoven: klimaatverandering. Goed bestuur is een must en evidentie om de maatschappelijke doelstellingen op een transparante en geloofwaardige wijze na te streven. Het geeft vdk bank een heldere doelstelling om haar rapportering en bankpraktijk op die thema’s  nog verder uit te bouwen.

Contact