Renovatie als slimme belegging

Die oplossing bestaat uit sociale renovatie. Het Pandschap verbouwt leegstaande, niet-verhuurbare panden van privéeigenaars om tot panden die wel verhuurd kunnen worden. Enige voorwaarde: na renovatie gaan de woningen voor minstens negen jaar naar het SVK (Sociaal Verhuur Kantoor) voor sociale verhuur. “Onze eigenaars hebben vaak een emotionele band met hun huis. Zij hebben het geërfd of gekregen en willen eigenlijk niet naar verkoop gaan – onze grootste concurrent. Maar een huis is ook een goede belegging. Geld op de bank brengt niet op. Een huis laten leegstaan evenmin, maar veel eigenaars zien de renovatie van een tweede pand niet zitten. Wie dat een keer heeft gedaan doet dat liever niet nog eens.”

Ontzorgen van de eigenaar

Het Pandschap zorgt ervoor dat eigenaars hun huis kunnen houden en op orde zetten. En dat zonder al te grote investeringen. “Wij kennen de regels, weten wat er moet gebeuren en zorgen voor een correcte prijs. Wij werken op maat, onderzoeken echt wat de eigenaar nodig heeft, en durven daar een vaste prijs op zetten. We weten dat wie een huis erft, het vaak moeilijk heeft om dat op orde te houden – met de steeds veranderende reglementering – maar wel graag wil verhuren. Maar zelfs een kwetsbare mens heeft recht op een huis dat voldoet aan de minimumnormen rond veiligheid en gezondheid, zonder CO- of elektrocutiegevaar, vocht of schimmels. We kunnen economisch renoveren want zijn niet winst gedreven; we zijn geen architecten op zoek naar de ultieme woonervaring. De eigenaar heeft als voordeel dat hij of zij zich niks van de renovatie moet aantrekken en dat die goedkoper gebeurt dan als je het met een architect zou doen. Na de renovatie geven we de sleutel dan door aan het SVK.”

Duurzame ontwikkeling
Zelfs een kwetsbare mens heeft recht op een huis dat voldoet aan de minimumnormen rond veiligheid en gezondheid, zonder CO- of elektrocutiegevaar, vocht of schimmels.
Bert Van den Broele

Mede-oprichter Het Pandschap

Samenwerking SVK

In die zin is Het Pandschap complementair met het SVK. Ook zij ontzorgen de eigenaars, door de administratie van de verhuur op zich te nemen. “Het SVK garandeert de huur zelfs als de huurders niet zouden betaald hebben. Ze doen maandelijkse opvolging en grijpen op tijd in zodat een pand niet uitgeleefd geraakt. Zelfs als er een huurwissel is, wordt er doorbetaald terwijl zij een nieuwe huurder zoeken. Onze meerwaarde is gelijkaardig: je geeft ons een sleutel en wij zorgen voor de rest.”

Verdienmodel: alles aan kostprijs

Waar haalt de organisatie dan zelf haar inkomsten? “Onze lonen en werking worden betaald door de vergoeding die de eigenaar bijdraagt voor coördinatie. Net zoals een architect een fee vraagt voor het tekenen van een plan en werfopvolging. Bij ons is die vergoeding lager omdat we minder doen dan een architect. Omdat we onze aannemers goed kennen, hebben we geen nood aan grote bestekken of plannen. We werken op basis van schetsen van wat waar moet komen. En aangezien we niet winstgedreven zijn, kunnen we alles aan kostprijs doen.”

Sociaalvoelende bank

90% van de eigenaars kan zelf een lening aangaan om de renovatie te bekostigen. Voor hen is dat interessant dankzij de woonbonus voor een tweede woonst. Als ze zelf investeren in de renovatie, hebben ze bovendien ook recht op de premies. “Voor wie geen geld heeft om te renoveren en toch sociaal wil verhuren, zoeken wij naar financiering. Daar zit de link met vdk bank. Wij gaan een lening aan bij vdk bank en krijgen het zakelijk recht op het pand via een renovatie-huurovereenkomst. Dat betekent dat wij de woning huren van de eigenaar en eens het pand gerenoveerd is, verhuren wij het door aan het SVK. Een deel van de huurinkomsten gaat naar de afbetaling van de lening, het andere is voor de eigenaar. Voor vdk bank was dit allerminst een evident verhaal om in te stappen. De bank kan namelijk geen hypotheek nemen op de woning. Het enige onderpand dat vdk bank heeft, is de huurovereenkomst met het SVK. Dat is een long stretch – helemaal niet gebruikelijk in het bankwezen. Voor mij toont dat aan hoe sociaalvoelend vdk bank is. Ze nemen daar echt een risico. Toen ik informeerde bij verschillende banken waren er niet veel die in ons project wilden stappen.”

Heb jij geen budget voor de renovatie van een huis dat je wil verhuren? Of heb je een pand dat je wil laten renoveren zonder zorgen? Het Pandschap is op zoek naar nog veel meer woningen voor kwetsbare groepen!

Contact