Van goeie architectuur naar ethische bouwprojecten

Anton Gonnissen, de stuurman van ABS Bouwteam, startte zijn carrière als architect. Zijn ondernemingszin dreef hem naar het bedrijfsleven. Hij werd bouwer van meerwaardevilla’s

Liefde voor goeie architectuur blijft de drijfveer. Maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen blijkt goed te rijmen met de aannemerij. Door een zorgzame ruimtelijke ordening heb je echt impact op de samenleving, geeft Gonnissen aan: net als een dokter. Als voorbeeld haalt hij het ecologisch woonproject Light Falls in Melle aan: een nieuwe wijk, architectonisch uitgedokterd om een bloeiend sociaal weefsel te creëren. Dat schept een open woonsfeer, waar op straat nog gezellig gekletst wordt.

ABS Bouwteam 2
Met ethisch besef blijk je in mijn beroep echte meerwaarde te kunnen scheppen. Goeie ruimtelijke ordening heeft impact. Je creëert mogelijkheden om aangenaam samen te leven.
Anton Gonnissen

managing director ABS Bouwteam

Hoe absoluut duurzaam kan je bouwen?

Met het Absoluut Plaza project zet ABS Bouwteam een nieuwe stap. Doel is om een futureproof gebouw neer te zetten. Daarom zijn de woon-, werk- en winkelfuncties aanpasbaar. En als Uber of Partago straks ons wagenbezit overbodig maakt, kan zelfs de ondergrondse parking dankzij zijn centrale lichtvide een nieuwe bestemming krijgen. Om de duurzaamheid ten top te drijven, ging Gonnissen te rade bij econoom Arne Schollaert. Die adviseerde om het gebouw ‘off-grid’ – los van het energienetwerk - volledig zelfvoorzienend te maken. Het produceert energie, recupereert regenwater en gebruikt onze Aarde als batterij. Uit 3,6 km boringen wordt warmte opgepompt. Het koelsysteem laadt de grond als warmtebatterij weer helemaal op. Een duurzame cirkel.

ABS Bouwteam 3
In de gewelven zitten ballen van gerecycleerd plastic. Zo kunnen we lichtere draagconstructies gebruiken. Resultaat: minder camions op de baan, wat de ecologische voetafdruk nog verlicht.
Anton Gonnissen

managing director ABS Bouwteam

Hoe maak je 800.000 euro meerkosten goed?

ABS Bouwteam houdt het gebouw zelf in eigendom. Maar hoe kan je zo’n zware duurzame investering laten renderen? In het klassieke model heb je er als verhuurder belang bij om de bouw- en installatiekosten te beperken. De huurder draait toch zelf op voor de energiekosten.

Absoluut Plaza daarentegen hanteert een nieuw, duurzaam huurmodel. De huurder betaalt een forfait dat onder de marktprijs ligt. Daarin zijn alle kosten voor energie, verwarming en koeling inbegrepen. Omdat ABS Bouwteam dus zelf ‘Eandis en Engie Electrabel speelt’ laat het zijn duurzaam gebouw optimaal renderen. De zeer efficiënte warmtepomp vergt bovendien nauwelijks onderhoud. Gonnissen concludeert: eenmaal de kosten zijn terugbetaald, is dit een ‘win for life’.

ABS Bouwteam 4
Dat vdk bank volledig meegaat in ons verhaal bewijst dat ze ook geloven in duurzaam rendement op termijn.
Anton Gonnissen

managing director ABS Bouwteam

Een duurzame innovatie waar vdk bank helemaal in meegaat

Als projectontwikkelaar moet Anton Gonnissen bij veel banken op de koffie. Zo kwam hij ook met vdk bank in contact. Daar ontdekte hij dat vdk bank dezelfde ethische principes hanteert. Wat hem ook charmeerde zijn de Gentse roots en de korte beslissingslijnen: ‘je krijgt snel feedback zonder veel tussenstations’. Zo zei vdk bank ook ‘ja’ om de volledige constructiewaarde van Absoluut Plaza te financieren. Logisch: duurzaam rendement voor de lange termijn is ook waar vdk bank voor gaat.

Contact