vdk bank is gepassioneerd door duurzame ontwikkeling, waarbij welvaart hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid en een gezond milieu. Om dat ideaal te bereiken, moet er nog veel gebeuren. Als eerste stap hebben we een goed zicht nodig op wat er nog moet en kan gebeuren. Daarvoor is nood aan gedegen en ambitieus wetenschappelijk onderzoek, in alle mogelijke wetenschappelijke domeinen. Onderzoek dat bloot legt waar het nog fout loopt. Onderzoek dat op zoek gaat naar innovatieve en haalbare oplossingen.

In dat kader organiseert vdk bank de ‘vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling’. Ze reikt een geldsom uit van 18 000 euro voor innovatief doctoraatsonderzoek met een sterke maatschappelijke impact. Tot 16 september 2022 kunnen doctorandi meedingen.

Waarom reikt vdk bank de “vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling” uit?

vdk bank staat voor duurzaam bankieren: de bank onderschrijft de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en het klimaatakkoord van Parijs. Met haar duurzame herbeleggingspolitiek wil vdk bank bijdragen aan een rechtvaardige, economische, sociale en ecologisch duurzame toekomst.

Met diezelfde doelstelling voor ogen ondersteunt vdk bank wetenschappelijk onderzoek en wil het de uitkomst van dat onderzoek mee verspreiden en bekend maken.

Concreet

vdk bank bekroont drie doctoraatsthesissen met de ‘vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling’. De prijs bedraagt een geldsom van 10 000 euro voor de eerste laureaat, 5000 euro voor de tweede en 3000 euro voor de derde laureaat.

Onderzoek komt in aanmerking als het niet ouder is dan drie jaar, uiterlijk wordt ingediend bij vdk bank op 16 september 2022 en relevant is in het kader van duurzame ontwikkeling in één van de volgende domeinen: het natuurwetenschappelijk-technologische, het economische, het sociale, het juridische, het institutionele en de algemeen maatschappelijke context.

De vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling beloont doctoraatsthesissen die een sociale, ecologische of economische uitdaging centraal stellen, maar er wordt in het bijzonder uitgekeken naar onderzoek dat meerdere componenten combineert. Het is al de achtste keer dat de bank een geldprijs uitreikt aan maatschappelijk geëngageerde doctorandi.

Deelnemen

De kandidaten dienen een elektronische versie van hun doctoraatsthesissen te zenden via de website van vdk bank. De doctoraatswerken blijven in het bezit van vdk bank. Het doctoraat moet geschreven zijn in het Nederlands, Engels of Frans. Tevens moet een uitvoerige Nederlandstalige samenvatting (maximum 11.000 woorden) mee ingediend worden.

Deelnemen kan door je doctoraatsthesis en je curriculum vitae uiterlijk op 16 september 2022 te mailen naar vdk-prijs@vdk.be. Indien nodig, kan je dit via Wetransfer doen. Je deelname wordt bevestigd per kerende mail.

Contact