De inleiding werd verzorgd door Ignace Schops, sociaal ondernemer en lid van het Climate Leadership Corps van Al Gore. Ignace Schops heeft een rijk palmares uitgebouwd. Zo is hij full member van de EU chapter van de Club van Rome, ondervoorzitter van Natuurpunt, directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland en voorzitter van de Raad van Europarc Federation, het Europees netwerk voor natuurlijk en cultureel erfgoed. Ignace Schops is deskundige op gebied van herpetologie, biodiversiteit en landschapszorg. Daarnaast is hij oprichter van het Nationaal park Hoge Kempen en natuur- en milieubeschermer. Zijn passie voor de natuur is de rode draad in alles wat hij doet. In 2008 won hij de Goldman Environmental Prize, de grootste prijs ter wereld voor natuurbehoud. In 2017 werd hij door Charlie Magazine uitgeroepen tot een van de 25 meest invloedrijke Belgen in de wereld.

 

vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling 2019

Vanuit haar sociaal-maatschappelijke rol wil vdk bank met deze prijs onderzoek naar duurzame ontwikkeling ondersteunen in uiteenlopende domeinen: het natuurwetenschappelijke-technologische, het economische, het sociale, het juridische, het institutionele, het domeinoverschrijdende, en de algemeen maatschappelijke context.

De ingezonden werken werden beoordeeld door een onafhankelijke en multidisciplinaire jury van academici die verbonden zijn aan verschillende Vlaamse universiteiten en aan de Universiteit van Maastricht. Elk jurylid heeft een hart voor duurzame ontwikkeling. Door het selecteren van diverse juryprofielen werden de ingezonden werken vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken beoordeeld. Daarbij werd rekening gehouden met de originaliteit, de relevantie, de maatschappelijke impact, de interdisciplinaire aanpak en de leesbaarheid van de doctoraatsthesissen.

De jury bestond uit volgende academici:

Voorzitter

Prof. dr. Herwig Reynaert, Universiteit Gent, decaan faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.

Leden

 • Prof. dr. Karen Allacker, KU Leuven, faculteit Ingenieurswetenschappen, departement Architectuur en bouwtechniek.
 • Prof. dr. Brent Bleys, Universiteit Gent, faculteit Economie en Bedrijfskunde, vakgroep Economie, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling.
 • Prof. dr. Thomas Block, Universiteit Gent, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, directeur Centrum voor Duurzame Ontwikkeling.
 • Prof. dr. Jean Hugé, Universiteit Hasselt, faculteit Wetenschappen, vakgroep Biologie-Geologie.
 • Prof. dr. Huib Huyse, KU Leuven, faculteit Sociale Wetenschappen, verantwoordelijke Onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling.
 • Prof. dr. Ilse Loots, Universiteit Antwerpen, faculteit Sociale Wetenschappen, departement Sociologie, Milieu en Samenleving.
 • Prof. dr. Koen Schoors, Universiteit Gent, faculteit Economie en Bedrijfskunde, vakgroep Economie.
 • Prof. dr. Karolien Van Puyvelde, Vrije Universiteit Brussel, Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Biologie.
 • Dr. Annemarie van Zeijl-Rozema, Universiteit Maastricht, Assistant Professor duurzame ontwikkeling.
 • Dhr. Jan Verheeke, secretaris/algemene leiding Minaraad.
 • Prof. ir. Kris Verheyen, Universiteit Gent, faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, vakgroep Omgeving.
 • Prof. dr. Annelies Wylleman, Universiteit Gent, faculteit recht en Criminologie, vakgroep Burgerlijk recht, metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht.
 • Prof. dr. Mieke Adriaens, expert lezer,  Universiteit Gent, faculteit Wetenschappen, vakgroep Chemie.

vdk bank en de jury waren voornamelijk geïnteresseerd in innovatief en wetenschappelijk hoogstaand doctoraatsonderzoek met een sterke maatschappelijke impact. Met name onderzoek dat een bijdrage levert aan een transitie van systemen die ons dagelijks leven bepalen.

Leen Van den Neste & Julie Marin

De vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling werd uitgereikt door mevrouw Leen Van den Neste, voorzitter van het directiecomité van vdk bank, aan Julie Marin, 1e laureaat vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling 2019.

De derde plaats ging naar Laure Trieste (UGent) voor haar onderzoek “De dynamieken van participatie en leren in initiatieven voor verduurzaming van landbouwpraktijken”. Op de tweede plaats is Kewan Mertens geëindigd met zijn onderzoek naar “Het risico op grondverschuivingen en risicoreductie: een Kwantitatieve Kijk op een Sociaalecologische Kwestie in Oeganda”. De eerste laureate, Julie Marin (KULeuven) werd bekroond met een geldprijs van 10.000 euro voor haar onderzoek “Transitie naar Circulaire Economie in Vlaanderen. Een Urban Landscape Design Bijdrage.” (met KU Leuven als onderzoeksinstelling en ook het FWO als financierder van haar doctoraat).

Contact