Frederik Matthijs is relatiebeheerder bij vdk bank en is verantwoordelijk voor de contacten met en dienstverlening aan bedrijven en organisaties over heel Vlaanderen. ‘vdk bank is een nichespeler, we richten ons op bedrijven die een positieve maatschappelijke impact belangrijk vinden. Het is belangrijk dat we onze klanten goed kennen, zodat we snel kunnen antwoorden als ze een specifieke vraag hebben. Op die manier onderscheiden we ons van de grootbanken.’

Duurzaamheid en verbinding

Frederik Matthijs: ‘In onze klantenportefeuille zitten zowel profit- en non-profitbedrijven als lokale overheden. Die allemaal met duurzaamheid bezig zijn, op hun eigen manier. We organiseerden een netwerkevenement waarop we die bedrijven uitnodigden en ze ideeën en ervaringen konden uitwisselen, maar we willen graag meer impact creëren. Door de handen in elkaar te slaan met Leuven 2030, beweging.net en Procura creëerden we een ecosysteem: decisionmakers kwamen er samen om effectieve oplossingen te vinden voor de problemen waar de stad Leuven voor staat.’

‘Leuven 2030 betrekt heel de Leuvense samenleving: burgers, de KU Leuven, het UZ, de overheid en het middenveld. Het doel: Leuven klimaatneutraal maken tegen 2050. Daarvoor stelde de organisatie een roadmap op, een lijst met 13 actiepunten zoals woningen renoveren, klimaatneutraal bouwen of meer groen aanplanten. Zo’n overkoepelend netwerkevent levert een grote toegevoegde waarde: deelnemers krijgen nieuwe inzichten en concrete voorbeelden zorgen ervoor dat ze de zaak eens vanuit een andere invalshoek kunnen bekijken.

Frederik Matthijs - vdk bank
vdk bank is een nichespeler, we richten ons op bedrijven die een positieve maatschappelijke impact belangrijk vinden.
Frederik Matthijs

Relatiebeheerder - vdk bank

Naar concrete afspraken

Meer dan 90 ondernemers en experts namen deel aan Het Netwerkevent voor Sociale Ondernemers. Frederik Matthijs: ‘Na een keynote van Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu, verdeelden de gasten zich over tien tafels. Aan elk van die tafels zat een moderator en een ondernemer of expert die begaan was met een van de actiepunten uit de roadmap. Het doel was om tot concrete afspraken te komen, deals te sluiten.’

‘Er hing een ongelooflijke energie in de lucht. Mensen met heel verschillende achtergronden samenbrengen, zorgde voor nieuwe ontmoetingen en heel wat concrete voorstellen. De gesprekken zouden maar een uur duren, maar ook nadien werd er doorgebabbeld. Die avond werden er veel nieuwe netwerken gecreëerd. We hebben dingen in gang gezet.’

Verbinden en inspireren. Op die manier wil vdk bank bijdragen aan de transitie. Frederik Matthijs: ‘We hebben de ambitie om dit meer te doen. Hoe, waar en wanneer, dat bekijken we nog. Maar de meerwaarde van een evenement als dit is zo groot, dat we onze rol als verbinder zeker verder moeten uitbreiden.’

netwerkmeeting sociale ondernemers 2
Er hing een ongelooflijke energie in de lucht. Mensen met heel verschillende achtergronden samenbrengen, zorgde voor nieuwe ontmoetingen en heel wat concrete voorstellen.
Frederik Matthijs

Relatiebeheerder - vdk bank

Contact