Ons land heeft in het verleden op verschillende momenten een voortrekkersrol gespeeld in de strijd tegen blinde wapens. Dat leidde onder meer tot het verbod op chemische wapens en anti-persoonswapens.

vdk heeft zich altijd in die vredestraditie ingeschakeld, en bant al lang alle financiering van wapenbedrijven. In de vdk code voor duurzaam en ethisch bankieren staat het zo: “vdk bank hanteert een nultolerantie voor bedrijven met activiteiten in productie en handel in zowel gebande als niet-gebande wapens voor militaire doeleinden. De screening omvat controversiële wapens of wapensystemen zoals chemische of biologische wapens, nucleaire wapens, antipersoonsmijnen en clustermunitie.”

Nucleaire wapens zijn blinde wapens. Ze maken geen onderscheid tussen militaire en civiele doelwitten. Bij een atoomexplosie worden sowieso ook burgers en civiele infrastructuur mee vernietigd. Door de enorme vernietigingskracht zijn kernwapens een echte bedreiging voor onze veiligheid.

Daarom is het spijtig dat België dit verdrag voorlopig nog niet geratificeerd heeft. vdk bank roept op om dat wel te doen.

Leen Van den Neste (voorzitter van het directiecomité): “We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen om de wereld veiliger te maken. Banken door deze nucleaire wapens niet te financieren, overheden door zich duidelijk achter een verbod te scharen. Hopelijk is de inwerkingtreding van het verdrag een aanleiding voor België om die stap te zetten.”

Contact