De voorbije weken heeft vdk bank de evolutie van de rentes aandachtig gevolgd. Vanaf 15 juli wijzigt de bank de rente ook op al haar spaarrekeningen. Drie groepen spaarders genieten een extra duwtje in de rug:

 • Spaarders tot 30 jaar
 • Kleinere spaarders
 • Spaarders op zoek naar sociaal maatschappelijke meerwaarde

De gewijzigde getrouwheidspremie is enkel van toepassing op nieuwe stortingen en bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode vanaf 15 juli. Voor stortingen vóór 15 juli 2023 geldt nog de oude getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.

De getrouwheidspremie is van toepassing voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven. De basisrente is van toepassing vanaf de dag na storting tot de dag van afhaling. vdk bank heeft het recht om de basisintrest en getrouwheidspremie aan te passen. Mocht dat gebeuren, brengen we je op de hoogte via je rekeninguittreksels en via de vdk bank- website. De geldende getrouwheidspremie blijft op het moment van storting gedurende 12 maanden ongewijzigd.

Voormelde spaarrekeningen zijn gratis gereglementeerde spaarrekeningen van vdk bank. Meer informatie over de tarieven, kenmerken, voorwaarden en risico’s vind je hier. Lees de documenten met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent.

Tarieven (geldig voor stortingen vanaf 15 juli)

 • You Count Spaarrekening (rekening voorbehouden voor jongeren tot 30 jaar)
  • Indien saldo ≤ 10.000 EUR: basisrente 1,00% en getrouwheidspremie 1,00%
  • Indien saldo > 10.000 EUR - ≤ 25.000 EUR: basisrente 0,70% en  getrouwheidspremie 0,80%
  • Indien saldo > 25.000 EUR: basisrente 0,35% en getrouwheidspremie  0,40%
  • ESI You Count Spaarrekening
 • Spaarplus Rekening
  • Indien saldo ≤ 10.000 EUR: basisrente 0,35% en getrouwheidspremie  0,75%
  • Indien saldo > 10.000 EUR - ≤ 25.000 EUR: basisrente 0,35% en  getrouwheidspremie 0,65%
  • Indien saldo > 25.000 EUR: basisrente 0,35% en getrouwheidspremie  0,40%
  • ESI Spaarplus Rekening
 • E-spaarrekening (rekening voorbehouden voor internetgebruik)
  • Indien saldo ≤ 50.000 EUR: basisrente 0,25% en getrouwheidspremie   0,75%
  • Indien saldo > 50.000 EUR: basisrente 0,15% en getrouwheidspremie  0,45%
  • ESI E-spaarrekening
 • Rentespaarrekening
  • Indien saldo ≤ 10.000 EUR: basisrente 0,25% en getrouwheidspremie  0,70%
  • Indien saldo > 10.000 EUR - ≤ 25.000 EUR: basisrente 0,25% en  getrouwheidspremie 0,60%
  • Indien saldo > 25.000 EUR: basisrente 0,25% en getrouwheidspremie  0,35%
  • ESI Rentespaarrekening

Looptijd

De gereglementeerde spaarrekeningen van vdk bank zijn rekening van onbepaalde duur.

Kosten en fiscaliteit

Je betaalt geen openings- of afsluitkosten. De intresten zijn tot  een bedrag van 980 euro per persoon vrijgesteld van roerende voorheffing, voor inkomstenjaar 2023. Krijg je meer rente? Dan betaal je daarop 15% roerende voorheffing.

Risico’s

 • Risico op faillissement: bij een faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling loop je als spaarder het risico je spaargeld te verliezen. Je spaargeld bij vdk bank wordt voor maximaal 100.000 euro per persoon onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het bedrag van je vordering op vdk bank boven de 100.000 euro kun je verliezen, kan worden verminderd of omgezet in aandelen (bail-in).
 • Risico op inflatie: Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Extra informatie

 • De spaarrekeningen van vdk bank zijn gereglementeerde spaarrekening met onbeperkte looptijd van vdk bank nv, waarop het Belgisch recht van toepassing is. vdk bank is een Belgische financiële instelling met hoofdzetel op het Sint-  Michielsplein 16 in 9000 Gent.
 • De intresten zijn tot een bedrag van 980 euro per persoon vrijgesteld van roerende voorheffing, voor inkomstenjaar 2023. Krijg je meer rente? Dan betaal je daarop 15% roerende voorheffing.
 • Met vragen of onduidelijkheden kan je altijd terecht bij je vdk-bankier. Bij klachten kan je terecht bij vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Je kan de dienst Klachtenbehandeling van vdk bank ook bellen op 09 267 32 11 en e- mailen op klachtenbehandeling@vdk.be. Als je niet tevreden bent met het antwoord kan je contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen. Je kan de ombudsman bereiken via de website van Ombudsfin of op dit adres: North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel.
Contact