In 2022 haalde vdk bank 69% - in academische termen een onderscheiding - en was ze de sterkste stijger. Twee jaar later stijgt de duurzame bank verder door en verstevigt ze haar  duurzame positie in het Belgische bankenlandschap. Dat heeft vdk bank te danken aan de extra inspanningen om meer sociale en ecologische impact te creëren met het geld van haar bijna 150.000 klanten. Zo gaat vdk bank er maar op liefst zes van de tien thema’s stevig op vooruit.

“We zijn trots dat onze inspanningen worden opgemerkt door een onafhankelijke organisatie zoals FairFin. De BankWijzer geeft om de twee jaar een duidelijk beeld van hoe banken ethisch omgaan met het geld van hun klanten en hoe ze daarmee zowel op sociaal als op ecologisch vlak een verschil maken. Het voorbije jaar hebben we tal van zichtbare initiatieven genomen die ons duurzaam handelen versterken. ”
Wouter Van Besien, Coördinator duurzaam en ethisch bankieren bij vdk bank

De lat steeds hoger leggen

vdk bank heeft de lat voor de beleggingsfondsen die het aanbiedt de voorbije twee jaar hoger gelegd. Elk fonds heeft een ‘Towards Sustainability’ label nodig en moet aantonen dat het op geen enkele manier investeert in fossiele brandstoffen. Ook de controlemechanismen rond wapens zijn flink aangescherpt. Bovendien kan elke spaarder en belegger op de website zien in welke bedrijven vdk bank investeert.

We vragen van elk fonds dat het een ‘Towards Sustainability’ label heeft en dat het op geen enkele manier investeert in fossiele brandstoffen. Daarnaast kwam vdk bank als enige Belgische bank in de Hall of Fame terecht van de nobelprijswinnende organisatie ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapens) met dank aan de strengere controlemechanismen rond wapens en zetten we vorige maand onze schouders mee onder de ‘Milan Declaration', een initiatief van de Global Alliance for Banking on Values, waarin de financiële wereld wordt opgeroepen om te stoppen met het financieren van de wapenindustrie.”

Maar ook op andere thema’s laat vdk bank haar stem horen in het maatschappelijk debat en roept het andere organisaties en overheden op om hetzelfde te doen met diverse initiatieven.

“Het is belangrijk om als bank zelf weloverwogen maatschappelijke keuzes te maken. Maar dat is niet genoeg. Uiteindelijk zullen er afspraken moeten gemaakt worden die gelden voor iedereen. Daarom heeft vdk bank mee de schouders gezet onder het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty (FFNPT), dat de uitfasering  van fossiele brandstoffen in heel de wereld bindend moet maken.  Ook legden we zelf een verregaande bankierseed af, een beroepseed die ons niet alleen verplicht om financieel integer en zorgvuldig te handelen, maar ook ethisch, sociaal en ecologisch verantwoord. We roepen de Belgische regering op om de officiële bankierseed ook ruimer in te vullen.”
Wouter Van Besien

Verder op elan

Ook in de komende jaren is vdk bank vast van plan om verdere stappen vooruit te zetten in ethisch en duurzaam bankieren. Ethisch en duurzaam bankieren gaat verder dan klimaatvriendelijk bankieren. Het gaat ook over bankieren toegankelijk maken voor iedereen in de maatschappij.

“Zeker in verband met onze sociale rol zullen we met nog nieuwe initiatieven komen. Er wordt veel gesproken over ESG, in de financiële wereld. Dat staat voor milieu (Environment), sociaal (Social) en goed bestuur (Governance). Maar in de feiten gaat het milieu-aspect met de meeste aandacht lopen. Nochtans is er ook heel veel werk om onze samenleving inclusiever te maken. Voor vdk bank is het een erezaak, ook gezien de geschiedenis van de bank, om dat aspect van duurzaamheid volop invulling te geven.”
 

Contact