Pathmakers: kwalitatief vastgoed voor de zorg- en onderwijssector

Paul Ongenaert: “Pathmakers is een verband van 32 vzw’s uit de social-profitsector en het onderwijs, opgericht vanuit de Taborgroep eind 2018.” Doel van het netwerk: goede en duurzame infrastructuur bouwen voor alle partners, ze ontzorgen op elk vlak en het project voor hen financieel haalbaar maken. “Een bouw- of verbouwingsproject is voor een organisatie een serieuze investering. Niet alleen van (financiële) middelen, ook van tijd – en bergen moeite. Met de Taborgroep ondersteunden we al langer infrastructuurprojecten voor onze partnerorganisaties, maar met Pathmakers realiseren we ze ook helemaal zelf.”, aldus Ongenaert. Denk: gespecialiseerde aannemersbedrijven, ontwerpteams, architecten, bouwbedrijven … – alles wat er nodig is om de infrastructuur te bouwen, en achteraf te onderhouden. “Zo kunnen onze partners focussen op hun kerntaak: onderwijs inrichten, lesgeven, verzorgen … noem maar op. Om het met de woorden van Circus Ronaldo te zeggen: "Wij zorgen dat de tent rechtstaat, dan kunnen de anderen erin spelen."

Daarnaast is het voor hen ook financieel heel interessant. “Wij gaan leningen aan en wij bouwen. Zij betalen ons over een periode van 30 jaar terug met de subsidies die zij jaarlijks van de overheid krijgen, naast de eigen middelen uit hun werking.” In een niet-commerciële context welteverstaan. “Wij moeten geen winst maken, in tegenstelling tot andere projectontwikkelaars. We hebben dus in elke zin van het woord een samenwerkingsverband – geen onderneming-klantrelatie”, zegt Ongenaert. Hoe dan ook blijft het voor de organisaties een serieus engagement. Daarom moeten alle projecten ook eerst voorbij een projectcomité, om te bewijzen dat ze op lange termijn genoeg draagkracht hebben om het bouwproject te kunnen financieren. “Het daagt hen uit om na te denken over de toekomst – en of hun project binnen x aantal jaar nog steeds relevant zal zijn.”

Pathmakers
Om het met de woorden van Circus Ronaldo te zeggen: "Wij zorgen dat de tent rechtstaat, dan kunnen de anderen erin spelen."
Paul Ongenaert

Directeur Taborgroep/Dagelijks bestuurder Pathmakers

Pathmakers

Van scholen over woonzorgcentra tot huisvesting voor mindervaliden

Welke soort projecten ze bij Pathmakers dan allemaal realiseren? “Dat is heel divers: van scholen tot wijkgezondheidscentra, van woonzorgcentra tot huisvesting voor mindervaliden – uitsluitend grondige renovaties en nieuwbouw. Zo heeft er een groep ouders in Eeklo het initiatief genomen voor het ‘Heldenhuis’, een gloednieuw gebouw waar hun 12 kinderen met een beperking een veilige toekomst krijgen.” Maar ook organisaties die niet zelf willen bouwen, kunnen aankloppen bij Pathmakers. “Met vastgoedbegeleiding ondersteunen en adviseren we hen zo goed mogelijk. Samen denken we na over een zinvolle invulling van een site of gebouw, en zetten we per organisatie een pad op maat uit.”

Vandaar de naam ‘Pathmakers’? “Die geeft inderdaad bijzonder goed aan wat we doen: samen met de organisaties het pad uitstippelen. Want zij moeten zelf aangeven wat ze nodig hebben op vlak van infrastructuur, welk soort voorzieningen er moeten zijn, en waar de focuspunten liggen. Zo moet een gebouw voor personen in een rolstoel bredere gangen hebben, grotere ruimtes, lagere keukenbladen … Daarin ligt hun expertise en moeten zij ons input geven. We zijn wederzijds op elkaar aangewezen. En moeten dus echt samenwerken.”

Het belang van buurtvervlechting

De maatschappelijke impact van Pathmakers is dan ook gigantisch. “Gebouwen zijn de basis van je organisatie en kunnen de werking ervan zelfs beperken. Meer zelfs: zonder infrastructuur kan je geen werking opbouwen.” En dus zorgt Pathmakers voor flexibel ingerichte plekken, die mee evolueren met de tijd, en inspelen op de noden per sector. Laat het ook net die gebouwen zijn die echt verbinden. “Wij noemen het buurtvervlechting”, vertelt Ongenaert. Of ook: hoe basisscholen tijdens het weekend ontmoetingsplekken worden voor buurtprojecten, en sportverenigingen ’s avonds of tijdens vakanties de aangepaste sportzalen van het buitengewoon onderwijs kunnen gebruiken. Of hoe gebouwen iedereen uit de buurt echt samenbrengen. “Het daagt de organisaties uit om na te denken. Wat betekent mijn gebouw voor de omgeving waarin ik het neerzet?”

En hierop wil het netwerk in de toekomst verder – en meer – inzetten. Geen geïsoleerde plekken, wel zinvolle ontmoetingsplaatsen. Daarom hoopt het binnenkort ook burgers aandeelhouder te laten worden. “Via een soort van crowdfunding zou je volgens een degelijk financieel beleid je geld tijdelijk kunnen onderbrengen bij een organisatie, om het er terug uit te halen wanneer je het nodig hebt. Een stukje eigenaar worden van een gebouw of project, zeg maar. Niet voor het rendement, wel vanuit een intrinsieke motivatie om echt iets te betekenen met je centen.” Pauls droom voor Pathmakers? “Organisaties laten samenwerken en elkaar ontmoeten over sectoren heen. Met onze infrastructuur als hefboom.”

Pathmakers
De naam 'Pathmakers' geeft goed aan wat we doen: samen mét onze partnerorganisaties het pad uitstippelen terwijl we erop wandelen.
Paul Ongenaert

Directeur Taborgroep/Dagelijks bestuurder Pathmakers

Pathmakers x vdk bank: een match met maatschappelijke impact

“Van de verschillende financieringspartners waarmee we aan tafel zaten, voelden we met vdk bank meteen een match – we hebben dezelfde manier van kijken.” Ethisch bankieren is voor Pathmakers dan ook heel belangrijk. Naast een maatschappelijk verschil maken. “Wat onze samenwerking extra speciaal maakt: vdk bank kan interessante organisaties en projecten rechtstreeks naar ons doorverwijzen, die wij op een professionele manier benaderen, met wederzijds respect. De samenwerking werkt, zeg maar, en dat geeft vertrouwen.”

Contact