Daan Schalck is CEO van North Sea Port: ‘North Sea Port is een fusiehaven die in januari 2018 ontstond. We verbinden havenbedrijven tussen Gent en het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen. Dat wil zeggen dat de 525 bedrijven in North Sea Port bijna 100.000 mensen tewerkstellen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Maar niet alleen economische belangen speelden een rol bij die fusie, ook het besef dat we met elkaar moeten samenwerken rond energietransitie en klimaatproblemen was een belangrijke reden.’

De toekomst is samen

‘Op twee trends moeten we als havengemeenschap een antwoord bieden: digitalisering en duurzaamheid’, gaat Daan Schalck verder. ‘Daarvoor moeten we samenwerken en concurrentiemodellen durven loslaten. Als we een toegevoegde waarde willen blijven bieden, moeten we verder durven kijken dan bedrijfsculturen of aandeelhoudersbelangen. Bedrijven zijn geen eilanden, ze maken deel uit van een netwerk. En dankzij dat netwerk zijn we in staat om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.’

Daan Schalck - North Sea Port
Als we een toegevoegde waarde willen blijven bieden, moeten we verder durven kijken dan bedrijfsculturen of aandeelhoudersbelangen.
Daan Schalck

CEO - North Sea Port

De energietransitie is volop aan de gang

North Sea Port zette al grote stappen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Daan Schalck: ‘Op ons grondgebied wekken we energie op met de zon en de wind. De zonnepanelen op de Zonneberg in Gent en in het zonnepark Scaldia in Vlissingen en Terneuzen genereren jaarlijks 110 megawatt. Dat is voldoende om 28.000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Met ons windmolenpark wekken we zelfs jaarlijks 280 megawatt op, ongeveer evenveel als het jaarlijks verbruik van 180.000 gezinnen.’

Samen met haar klanten bekijkt North Sea Port ook of ze warmtenetten kan uitbouwen en er komt ook een waterstofnet. ‘We mogen niet denken dat we in ons eentje oplossingen moeten zoeken. Het gaat niet om de grootste te willen zijn, het gaat om samenwerken om het beter te doen. De havens van Antwerpen en Rotterdam zijn partners. Als we onze CO2-uitstoot willen verminderen, moeten we met hen aan tafel gaan zitten en bekijken hoe we dat samen kunnen aanpakken.’

Daan Schalck - North Sea Port
North Sea Port is ingebed in een gemeenschap. We willen de welvaart van die community mee verhogen. Dat doen we onder andere door onze morele verantwoordelijkheid te nemen naar de toekomst.
Daan Schalck

CEO - North Sea Port

Verantwoordelijkheid opnemen voor de community

‘North Sea Port is ingebed in een gemeenschap. We willen de welvaart van die community mee verhogen. Dat doen we onder andere door onze morele verantwoordelijkheid te nemen naar de toekomst. Niet alleen op economisch vlak, ook het ethische aspect is voor ons zeer belangrijk. Dat zijn trouwens ook twee redenen waarom we ervoor kozen om met vdk bank in zee te gaan: de lokale verankering in dezelfde biotoop waaruit North Sea Port gegroeid is én de duurzame missie die de bank heeft.’

Contact