1. Wat is een schuldsaldoverzekering? 

Een schuldsaldoverzekering is een pure overlijdensverzekering. Stel dat je tijdens de duurtijd van je hypothecaire lening komt te overlijden, dan wordt het uitstaande kapitaal of een deel ervan terugbetaald aan de bank. Het voordeel is dat de langstlevende partner of de erfgenamen de lening niet verder moeten afbetalen. Voor de bank is dit ook een zekerheid dat je lening effectief zal worden afbetaald. 

2. Is een schuldsaldoverzekering wettelijk verplicht?

Nee, een schuldsaldoverzekering is geen wettelijke verzekering. Maar toch zal de bank je bijna altijd vragen om er een te nemen als je ee hypothecaire lening aangaat. De bank neemt dit als onderpand voor de woning. Mocht je overlijden, is de bank er toch zeker van dat je lening wordt afbetaald. 

3. Moet je de schuldsaldoverzekering afsluiten bij de bank waar je de lening aangaat?

Nee, dat is geen vereiste. Toch sluit de meerderheid de schuldsaldoverzekering af bij de verzekeraar die gekoppeld is aan de bank. Dat komt omdat de bank vaak een korting geeft op het tarief van de lening als je bij hen ook de schuldsaldo- en brandverzekering neemt. Dat noemt men gebundelde verkoop. Je kan de verzekeringen ook elders nemen, maar dan betaal je waarschijnlijk meer voor je lening. In de praktijk zullen sommige banken zelfs weigeren om je een lening te geven als je de verzekeringen niet bij hen neemt. 

4. Welke opties zijn er qua verdeling van de verzekeringspremie? 

De beste optie is je elk voor 100% verzekeren. In dat geval is je lening volledig terugbetaald bij het overlijden van een van de verzekerden. Het kost ook niet veel meer dan een andere verdeling en biedt je volledige gemoedsrust. Veel kosten blijven namelijk gewoon doorlopen als je partner wegvalt, allemaal aan de volle prijs. Het is fijn om te weten dat je je geen zorgen hoeft te maken over de lening.

Maar ook andere verhoudingen zijn zeker mogelijk, zoals 80/20, 70/30, 60/40 en 50/50. Mensen kiezen soms voor een andere verdeling dan de 50/50 als een van de partners niet fulltime werkt of minder zal afbetalen voor de lening. 

5. Welke factoren bepalen de prijs van de verzekeringspremie?

Eerst kijkt de verzekeraar naar het kapitaal. Hoeveel wil je verzekeren? Daarna speelt de leeftijd van de verzekerden een rol. Hoe jonger je bent, hoe lager het risico dat je sterft. Voor jonge mensen zal de premie dus goedkoper zijn dan voor oudere mensen. Daarna wordt er gekeken naar de medische gezondheid en mogelijke verhogende risicofactoren, zoals een gevaarlijk beroep, een risicovolle sport of een lang verblijf op een gevaarlijke locatie, bijvoorbeeld in een land met oorlogsgevaar. Alle risicofactoren kan je terugvinden in de algemene voorwaarden.

6. Kan je geweigerd worden door de verzekeraar?

Echt weigeren komt in de praktijk weinig voor. Wel zal de premie een stuk hoger liggen als er risicofactoren worden vastgesteld. Om discriminatie te vermijden, ging op 1 januari 2015 de wet-Partyka van kracht. Die maakt schuldsaldoverzekeringen toegankelijker en betaalbaarder voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. Een andere beschermingsmaatregel is ‘het recht om vergeten te worden’. Die bepaalt dat de verzekeraar geen rekening mag houden met ernstige ziektes uit het verleden. Je hebt als verzekeringsnemer wel de plicht om je medische geschiedenis te vermelden, maar de verzekeraar mag hier geen rekening mee houden.

7. Is er een verschil als je getrouwd bent of wettelijk samenwonend?  

Trouwen of wettelijk samenwonen heeft an sich niet onmiddellijk een impact op de schuldsaldoverzekering. De langstlevende huwelijkspartner erft op basis van het wettelijk erfrecht het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap van de overledene, inclusief de gezinswoning en inboedel. De langstlevende wettelijk samenwonende partner heeft een beperkt wettelijk erfrecht, nl. enkel het vruchtgebruik op de gezinswoning en inboedel. Als je wil dat je wettelijk samenwonende partner meer erft, dan moet je actie ondernemen. Feitelijk samenwonenden erven niet van elkaar.

Ook belangrijk is om bij een echtscheiding of relatiebreuk de schuldsaldoverzekering tegen het licht te houden. Neemt één van de partners de woning, de lening en dus ook de schuldsaldoverzekering over? Moet de begunstigingsclausule van de schuldsaldoverzekering aangepast worden? Of omgekeerd: is er een (nieuwe) partner die mee instapt in de lening? Als die ook medekredietnemer wordt, is ook voor die partner een schuldsaldo nodig.

8. Hoe verloopt het afbetalen van de lening bij een overlijden?

Van zodra de verzekeraar een bewijs ontvangt van het overlijden, worden er enkele documenten in orde gebracht. De verzekeraar zal eerst en vooral kijken naar hoeveel kapitaal er nog uitstaat. Bij een 100-100 verdeling wordt dit bedrag volledig uitgekeerd aan de begunstigden van de schuld, m.a.w. de bank. Als er bij de bank minder uitstaat dan dat er verzekerd is, dan wordt het saldo overgedragen aan de partner of erfgenamen. Op dit bedrag moet wel erfbelasting betaald worden.

Wil je je naasten behoeden voor financiële zorgen na je overlijden? Informeer je dan goed over je schuldsaldoverzekering. Je vdk bank-adviseur beantwoordt graag al je vragen.

NN & vdk bank

vdk bank is een verbonden agent van NN Insurance Belgium voor haar schuldsaldoverzekering. Beiden hechten ze het grootste belang aan jouw financiële veiligheid en aan een goede opvolging, opmaak en afhandeling van je dossier. Eens praten over jouw situatie? Of meteen een verzekering op maat regelen?

Contact