Stijgende energieprijzen

Vanuit dat engagement speelt vdk bank ook in op de stijgende energieprijzen om een rol op te nemen in de energietransitie. Zo ging vdk bank al voordat de energieprijzen door het dak gingen met June Energy in zee voor de ontwikkeling van een simulatietool die nu in de kantoren beschikbaar is.

June Energy is een Belgisch bedrijf dat voor zijn klanten continu monitort welke energieleverancier het meest voordelige aanbod heeft en voor hen automatisch het switchen van energieleverancier regelt.

Simulatietool

Steven Wauters: “De simulatietool berekent drie mogelijke scenario’s voor investeringen die nodig zijn om je woning energiezuiniger te maken. Dat gebeurt aan de hand van parameters zoals de gezinsgrootte, het type woning, bouwjaar, type dak en oriëntatie en rekening houdend met recent gedane verbouwingen, de aanwezigheid van zonnepanelen,  een warmtepomp of een elektrische wagen.

Die berekening levert drie mogelijke investeringsscenario’s op om je woning energiezuiniger te maken. De tool laat per scenario zien welke investeringen nodig zijn, welke energiebesparing dat oplevert, hoeveel CO2-uitstoot je daarmee bespaart en wat de terugverdientijd van die investeringen is.

  1. Het ‘meest ecologische’ scenario: is het scenario met de laagste investeringskost om de woning van label B/C/D/E/F naar label A te brengen. In het geval dat in oudere woningen het A-label niet bereikt kan worden, wordt gestreefd naar het hoogst haalbare energielabel.

  2. Het ‘meest economische’ scenario: dit is het scenario met de kortste terugverdientijd om de woning naar minstens label D te brengen.

  3. Het ‘minimum vereiste’ scenario: dit is het scenario met de laagste investeringskost dat de woning van label E/F naar label D brengt. Het is het minimum vereiste dat je moet doen om je woning volgens de wettelijke bepalingen van 1 januari 2023 op het minimum vereiste E-peil te krijgen.

Om het niet bij een simulatie te laten, zijn we ook met de regio’s Gent, Kortrijk en Mechelen in zee gegaan met energiecoaches die jou voort op weg kunnen helpen om concreet aan de slag te gaan.

Aan de hand van de tool kunnen wij vanuit vdk bank naar de beste manier kijken om die investeringen te financieren. Dat kan bijvoorbeeld gebruik van wederopname van het bestaande woonkrediet, een persoonlijke lening of eigen middelen. Vaak blijkt dat de energiebesparing per maand de extra maandlast voor een groot stuk opheft. En op deze manier pak je je energiekost structureel aan. Vanuit vdk bank stellen we ook een groene korting ter beschikking voor wie een krediet aangaat voor een energiezuinige woning of om zijn woning energiezuiniger te maken. Ook het Vlaams renovatiekrediet zit in ons aanbod.

Natuurlijk is niemand gelukkig dat de energieprijzen de pan uit swingen, het zorgt wel voor een versnelling in de investeringen die gedaan worden om vastgoed energiezuiniger te maken. Ik denk dat we daar op middellange termijn allemaal wel weer de vruchten van zullen plukken. Bij de aanvraag van nieuwe woonkredieten wordt deze tool automatisch meegenomen. Heb jij een woonkrediet en ben je benieuwd naar de investeringen die nodig zijn om jouw woning energiezuiniger te maken, maak dan een afspraak bij jouw kantoor van vdk bank.

Woonkrediet herzien

Ook bieden we klanten bij een renteherziening de mogelijkheid aan om zonder dossierkosten hun woonkrediet aan te passen van een vaste naar een variabele looptijd, waarbij bij een rentestijging niet de maandlast wordt verhoogd maar de looptijd wordt verlengd.

Contact