Holistische benadering

“Renovaties van sociale woningen zijn momenteel voornamelijk gericht op quick-win oplossingen omwille van beperkte budgetten binnen de sector”, legt Els uit. “In sommige gevallen leidt dat tot hogere kosten op lange termijn, bijvoorbeeld hoge onderhoudskosten of de noodzaak om materialen sneller te vervangen.” Els bestudeerde in haar doctoraat de financiële langetermijneffecten en de milieueffecten op de levensduur van dergelijke gebouwen. Op basis van haar onderzoek ontwikkelde ze een tool om sociale huisvestingsmaatschappijen te ondersteunen bij een duurzamere renovatie.

Ecologisch herstel

Els Van de moortel wil met haar onderzoeksproject aantonen dat dat ecologische en financiële winst hand in hand kunnen gaan. Intussen werd ook een vervolgtraject voor haar doctoraat goedgekeurd, in samenwerking met collega’s van de KU Leuven.

“Gebouwen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik en broeikasgasemissies, maar ook voor afval en het gebruik van vele materialen. Duurzame renovatie gaat dus een stuk verder dan het energiezuinig maken van woningen en appartementen”, geeft ze aan.

Gebruiksvriendelijke tool

Volgens Els is het uitermate belangrijk om de huurders te betrekken in het renovatieproces. Op dat vlak is er volgens vastgoedspecialisten nog flink wat werk aan de winkel. Als huurder betrokken worden bij ontwerp en uitvoering kan alleen maar vruchten afwerpen. Het zal resulteren in een betere relatie tussen de huurder en de sociale huisvestingsmaatschappij. “Via deze weg kunnen de ervaringen gedeeld worden met andere huisvestingsmaatschappijen en kan de kennis verspreid worden binnen de sector”, legt Els uit.

Meer weten over duurzaam bouwen? Neem dan hier een kijkje.

Contact