Dagbesteding voor kwetsbare jongeren

Zorg- en onderwijscampus OC Styrka valt onder Broeders van Liefde en bestaat uit een multifunctioneel centrum (MFC) met leefgroepen, een dagcentrum BJB en drie scholen voor buitengewoon onderwijs. Samen ondersteunen en begeleiden ze er kinderen en jongeren met een beperking. Van verstandelijke, emotionele of gedragsproblemen tot autismestoornissen. Wie het allemaal eventjes teveel wordt, kan de klas uit, de baan over en terecht bij de vijf begeleiders van de schoolvervangende dagopvang FARO. Begeleider Lars: ‘Onze jongeren volgen geen voltijds schooltraject. Ze gaan drie tot vier halve dagen per week naar school, om het andere dagdeel bij ons door te brengen. Via een aanmeldingsformulier kan een opvoeder, leerkracht, leerlingbegeleider … ze bij ons inschrijven. In dat formulier staat ook hun voorkeursactiviteit. Wij kijken dan zelf hoe we ze best een-op-een-begeleiding kunnen geven.’

Van kayaktochten tot moestuinieren

En die persoonlijke begeleiding is er in de vorm van verschillende workshops. ‘Zo is er elke maandag sport: zwemmen, klimmen, kajakken, balsporten, gaan lopen – in één woord: beweging. En elke woensdag een workshop tuin en dier: wandelen met een hond uit het asiel, zaadjes planten in de moestuin, noem maar op.’ De begeleiders blijven nu eens op de campus aan de Ebergiste De Deynestraat, dan weer trekken ze de stad, het park of het bos in. Om ‘hun’ jongeren eens volledig uit de non-stop stroom aan omgevingsprikkels te halen. En hun batterijen helemaal terug op te laden. ‘De gasten kunnen bij ons echt hun gal spuwen’, aldus Lars. Of ook: komen zagen over het leven. ‘Ze zijn in het begin soms sceptisch en ervan overtuigd dat ze ons niet nodig hebben. Als wij als begeleider erin slagen om een mooie vertrouwensrelatie op te bouwen, bloeien ze open. Want op ‘ne vélo’ beginnen ze vanzelf te babbelen.’ En dankzij die babbels kan teruggekoppeld worden met het multidisciplinaire team van de leefgroep voor verdere opvolging. ‘Tot ze niet veel later terug voor de deur staan omdat ze ons echt gemist hebben,’ lacht Lars. ‘Wist je trouwens dat Faro Portugees is voor vuurtoren? Zoals een vuurtoren de toegang van de haven markeert voor de scheepvaart, markeren wij de weg voor jongeren die ze een beetje kwijt zijn.’ Zo is FARO een baken van licht voor wie het al eens donker wordt.

Start iets moois: een nieuwe ruimte voor techniekworkshops

En dan gaat in de nieuwe techniekruimte het licht terug aan. Om gaatjes te boren, het een en ander op te schuren of een vijs in te draaien met een echte vijsmachine. Yves: ‘We merken dat er interesse was voor de techniekworkshop. Alleen misten we de middelen en een geschikt overdekt atelier.’ En dus schreef coördinator Katrien Welvaert de dagbesteding in voor de Start iets moois-wedstrijd van vdk bank. Het project werd verkozen tot één van de drie winnaars – en kreeg een budget van 1000 euro. ‘Met het geld hebben we een opslagplaats vol kasten en fietsen opgekalefaterd tot echte techniekruimte. We hebben er geschilderd, alles ingericht, machines aangekocht … ’ Nu kunnen de 12- tot 18-jarigen er zelfstandig aan de slag. En krijgen ze er dat extra beetje erkenning, beleving en het gevoel dat ze echt iets betekenen.

 

FARO

vdk bank: de juiste weg vooruit

Want dat wil FARO nog voor zoveel meer jongeren zijn: van betekenis. ‘We kunnen onmogelijk tegemoet komen aan alle aanvragen, want daar is er geen tijd, noch budget voor,’ aldus Yves. Daarom zijn de begeleiders van de dagbesteding samen met hun coördinator steeds op zoek naar mensen die willen helpen. Zoals vdk bank via de Start iets moois-wedstrijd. Al is dat niet de enige reden waarom de duurzame fullservicebank zo goed scoort. Coördinator Katrien: ‘Mijn contact met vdk bank ligt voorlopig enkel in de privésfeer. Hoe dan ook: enkel maar lof voor het lokale kantoor. Kleinschalige aanpak, hartelijke ontvangst en écht persoonlijk contact. Met kennis van het dossier. Zodat ze ons iedere keer weer de juiste weg ophelpen.’

Contact