Kredietsimulator

Plannen voor een eigen stek? Dan weet je ook graag hoeveel je woonproject je zal kosten.
Deze kredietsimulator helpt je dit eenvoudig en snel te berekenen.
Simuleer gratis je hypothecair woonkrediet en bepaal hoeveel je wilt lenen of maandelijks terugbetalen. Afhankelijk van jouw criteria geven wij je een simulatie van alle mogelijke woonkredietformules zodat je deze in detail kunt vergelijken.

Heb je een ander krediet nodig: een overbruggingskrediet, een bullet woonkrediet, een consumentenkrediet of investeringskrediet, ....? Maak een afspraak met je vdk-adviseur.

  • Vul hier het bedrag in dat je wilt lenen
  • Vul hier het bedrag in dat je maandelijks wilt afbetalen

Let op, geld lenen kost ook geld.

Resultaat

Klik op een formule om het detail van de simulatie te bekijken.

Maak een afspraak

Elk woonkrediet is maatwerk en vraagt om deskundig advies!

Bovenstaande opties geven je al een zicht op de financiering van je woonproject, maar het beste advies krijg je in je vdk-vestiging. Jouw vdk-adviseur haalt graag het onderste uit de kan voor je project. Samen stellen we een financieel plan op en zoeken we naar de meest geschikte kredietformule met een persoonlijk voordelig tarief en glasheldere voorwaarden. Zo zie je concreet hoe ver je springt en wat erbij komt kijken.

Maak een afspraak met je vdk-adviseur, volledig gratis en vrijblijvend. Want jouw droomhuis verdient een bank die met je meedenkt.

De vdk-kredietsimulator laat de bezoeker toe bij benadering te berekenen hoeveel zijn/haar woonproject zal kosten op basis van een aantal door de bezoeker zelf aan te passen parameters.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met mogelijke variaties in deze parameters in de loop van de door de bezoeker opgegeven periode, bv. in rentevoet of in het terug te betalen bedrag. De simulaties van de voorgestelde woonkredietformules zijn louter indicatief. De gehanteerde tarieven zijn de meest recente voordelige tarieven, inclusief de voorwaardelijke korting van 0,30% indien voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • er een schuldsaldoverzekering afgesloten wordt voor minimum 100% van het kredietbedrag bij een door vdk bank aanvaarde verzekeraar
  • de beroepsinkomsten van alle kredietnemers gedomicilieerd worden op rekening bij vdk bank via welke alle betalingen worden verricht m.b.t. krediet en schuldsaldoverzekering
  • het krediet volledig hypothecair gewaarborgd is

Wanneer één van deze voorwaarden niet meer wordt nageleefd, vervalt dit tarief.
De vooropgestelde opties in deze simulator omvatten niet het volledige aanbod van vdk bank. Mogelijks is er ook een tariefverlaging van toepassing, zoals bijvoorbeeld bij een quotiteit <=70% of <=80%, of een tariefverhoging, zoals bijvoorbeeld bij een quotiteit >90%
. De quotiteit is de procentuele verhouding tussen de waarde van het onroerend goed en het kapitaal dat ontleend wordt om het onroerend goed te financieren.
Consulteer het tariefblad van het vdk-woonkrediet voor de volledige info over de voorwaardelijke kortingen, mogelijke tariefverhogingen, bijkomende kosten (schattings- en dossierkosten) en fiscaliteit van het hypothecair woonkrediet.

De simulaties zijn een momentopname en houden geen rekening met mogelijke tariefwijzigingen in de toekomst. Bovenstaande tarieven zijn geldig op en kunnen te allen tijde door de bank worden aangepast. Mogelijke wijzigingen van de hypothecaire rentevoeten worden meegedeeld via de vdk-website of via de vdk-vestiging.
De simulator past telkens de actuele rentevoeten toe.
De door de simulator gebruikte informatie sluit zo nauw mogelijk aan bij de werkelijkheid, maar kan in geen geval gebruikt worden als bewijsstuk bij eventuele betwistingen. Deze kredietsimulator is louter van informatieve aard en heeft geen enkel bindend karakter. De berekende waarden kunnen met andere woorden afwijken van de simulatie op maat berekend door je vdk-adviseur.

Er is een fout opgetreden

De simulatie kon niet berekend worden, gelieve het later opnieuw te proberen.

Contact