Het 2020 van vdk bank: samen veerkrachtig vooruit

Dat 2020 ook voor vdk bank een uitdagend jaar was, hoeft weinig uitleg. Thuiswerk en online meetings werden de norm. Kantoorafspraken en persoonlijke klantenbabbels, die de bank hoog in het vaandel draagt, werden minder evident. Maar vdk bank heeft, trouw aan zichzelf, alle zeilen bijgezet om haar klanten alle kans te geven tot persoonlijk contact met de bank. 

Als duurzaam, ethische bank waren we meer dan ooit wendbaar. Stabiel ook. Alle vdk-medewerkers, maar ook de geëngageerde bestuurders en trouwe aandeelhouders, hebben zich – al dan niet vanuit hun kot – keihard ingespannen voor de bank en haar klanten. Samen hebben we een sterk staaltje doorzettingsvermogen laten zien en hebben we met z’n allen het vdk-DNA waardig uitgedragen. Met als kroon op het werk: een brutobedrijfsresultaat dat 10,78% hoger lag dan het jaar voordien en mooie jaarresultaten. Een ding is zeker: we gingen samen veerkrachtig vooruit.

Voorzitter van het directiecomité Leen Van den Neste: "Een eerste sterke eigenschap om deze crisis het hoofd te bieden, was onze wendbaarheid. Tot februari 2020 was thuiswerk een proefproject binnen de bank, dat plots heel snel uitgerold moest worden."

frederik dejaegher
Snel schakelen was de boodschap, waardoor we ons heel wendbaar moesten opstellen. We hebben heel veel zorg opgenomen voor onze collega's. Ook onderling was er een sfeer van samenwerking. Ik ben heel fier op die sterke ploeg van medewerkers.
Leen Van den Neste

voorzitter directiecomité

De bank waakte steeds over een onveranderde commerciële werking en de medewerkers bleven zowel vanop afstand als zoveel mogelijk ook persoonlijk bereikbaar en beschikbaar voor hun klanten.  Zo werd vrij vroeg tijdens de crisis met alle banken afgesproken dat mensen en bedrijven die het moeilijk hadden, uitstel van betaling konden krijgen voor hun lening. Opnieuw een hele aanpassing voor de bank: gewijzigde procedures, nieuwe informaticatoepassingen en rapporteringsvereisten. Maar ook goede en duidelijke communicatie met de klanten, allerminst ideaal in een thuiswerksituatie.

“We moesten een heel groot doorzettingsvermogen aan de dag leggen. Maar het heeft ons wel in staat gesteld om zuurstof te geven aan onze klanten met inkomensverlies. En zo kon vdk bank, samen met de hele sector, een deel van de oplossing zijn in deze crisis.”, aldus Leen Van den Neste.

Dat vdk bank deze wereldwijde pandemie effectief getrotseerd heeft, bewijzen de sterke commerciële resultaten – met in het bijzonder een sterk vierde kwartaal in kredietproductie.

Gent Centrum teamfoto
Het is dankzij de veerkracht en inspanningen van al onze medewerkers, maar ook van onze geëngageerde bestuurders en trouwe aandeelhouders, dat we in deze uitdagende omstandigheden één zijn gebleven. We hebben met z’n allen het DNA van vdk bank – als duurzame ethische bank die bankiert van mens tot mens – waardig uitgedragen. En in de praktijk omgezet.
Leen Van den Neste

voorzitter directiecomité

Een DNA dat overigens tweeledig is. In de eerste plaats uit het zich in de manier waarop vdk bank het geld van haar klanten – particulieren, bedrijven en organisaties – herbelegt. Bij vdk bank kan iedereen met een hart voor zijn of haar omgeving ethisch verantwoord bankieren. Want, zo vinden we, ‘waar klanten hun geld aan willen geven, representeert toch een groot deel van wie ze zijn.’ Dus investeert vdk bank het spaargeld, de verzekeringspremies, de maandelijkse rentes … van haar klanten in duurzame, lokale en sociale projecten. In initiatieven waar de vdk-klant zelf 100% achterstaat. Kortom: alle kredieten, spaarproducten, beleggingen, verzekeringen en het betalingsverkeer zijn faire, financiële diensten en producten met een fair rendement.

“Voor ons bestaat duurzaamheid uit drie pijlers: het sociale aspect, onze planeet en de economische maatschappelijke betrokkenheid. Op die manier geven we echt zin aan het geld van onze klanten en herbeleggen we het bijvoorbeeld niet in kernwapens, kinderarbeid en andere controversiële producten of diensten. Wél in dorpskernen, kinderspeeltuinen en sociaal-ethische initiatieven. In wat onze klanten echt belangrijk vinden. En wij ook.”, zegt Leen Van den Neste.

Als tweede deel van het DNA is er de persoonlijk aanpak, eentje van mens tot mens, die onze bank ten voeten uit kenmerkt.

Leen korenlei 2021
Wij nemen tijd om de behoeftes van onze klant écht te leren kennen. Om naar hen te luisteren, en hen heel gericht persoonlijk advies te geven. We voelen ons echt verantwoordelijk voor de klant en willen er zijn op elk belangrijk moment in hun leven.
Leen Van den Neste

voorzitter directiecomité

Nog in 2020 …

  • stond vdk bank nog steeds op de tweede plaats op de duurzame BankWijzer van FairFin.
  • werd Wouter Van Besien coördinator duurzaam en ethisch bankieren bij vdk bank.
  • werd vdk bank lid van de Belgian Alliance for Climate Action, een groep van organisaties die ambitieuze klimaatdoelen stellen en elkaar helpen om deze te bereiken.
Contact