Je labrador zet dolenthousiast z’n tanden in de kuit van de buurman? Je studerende dochter stoot een glas bier omver op de tablet van haar kotgenoot? Of je wegspringende champagnekurk knalt op reis een dure Ming-vaas kapot? Een familiale verzekering dekt alle materiële of lichamelijke schade die jij, je gezinsleden (partner en kinderen) of huisdieren toebrengen aan anderen – in en aan je woning, je garage, je vakantieverblijf en het studentenkot van die kinderen.

Voordelen familiale verzekering

De familiale verzekering is niet verplicht. Hetzelfde geldt voor de brandverzekering, tenzij die contractueel bedongen is tussen partijen. Beide kunnen wel beschouwd worden als een absolute must. Familiale verzekeringen bieden een uitgebreide dekking en heel wat voordelen:

Je bent wereldwijd verzekerd. Dus ook op hotel, in je vakantiehuis in de Ardennen, in een Airbnb of tijdens die citytrip naar Malta.

  • Wanneer je aan co-ouderschap doet, zijn je kinderen gedekt via jouw familiale verzekering, zelfs wanneer ze bij je ex-partner zijn. vdk bank adviseert bij co-ouderschap wel altijd dat elke ouder een familiale verzekering afsluit op zijn of haar adres. Anders is de ex-partner niet verzekerd.
  • Je studerende zoon of dochter is met Erasmus in het buitenland? Zolang hij of zij bij jou gedomicilieerd is, is ook de schade gedekt die hij of zij ter plaatse berokkent.
  • Minderjarigen of huisdieren die je onder je hoede hebt en ook poetshulp en tuinman worden opgenomen in de verzekering.
  • Heb je pech met een drone, je (elektrische) fiets of mountainbike, je Segway of hoverboard, of wordt je toestel gestolen op verplaatsing? Dan heb je de klok rond recht op repatriëring (zowel het toestel als degene die ermee rijdt) of herstelling ter plaatse.  

Let wel, familiale verzekeringen dekken niet alle risico’s – denk aan schade die voortvloeit uit dronkenschap, die je met je auto of bromfiets veroorzaakt, die je aan je eigen spullen of met opzet toebrengt aan jezelf of je huisdier.

Familiale verzekering samenwonen

Voor wie feitelijk of wettelijk gaat samenwonen, of voor wie aan cohousing doet met vrienden, volstaat één familiale verzekering. Let wel: de verzekering dekt enkel schade die aan derden wordt berokkend, niet de schade die de huisgenoten veroorzaken aan elkaars spullen. Bij cohousing moet ook een speciale clausule in de bijzondere polisvoorwaarden worden opgenomen.

Familiale verzekering franchise

Een franchise of vrijstelling is het deeltje dat je zelf moet betalen bij een ongeluk met schade vooraleer de verzekeraar tussenkomt. Dit bedrag is vandaag ongeveer 265 euro en is hetzelfde voor de familiale verzekering en de brandverzekering bij vdk bank.

Nog vragen? Stel ze aan je vdk-adviseur. 

*Wettelijke informatie

VDK Home Plan, een verzekering niet-leven - B.O.A.R (BOAR staat voor: Brand Ongevallen en Allerlei Risico's) wordt gecommercialiseerd door vdk bank nv als verzekeringstussenpersoon. Het verzekeringscontract VDK Home Plan is een jaarcontract met stilzwijgende verlenging, dat jaarlijks kan opgezegd worden. Verzekeringstussenpersoon: vdk bank nv, of één van haar commerciële vertegenwoordigers, maatschappelijke zetel vdk bank nv: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - KBO - BE0400 067 788 - RPR Gent. FSMA 20230A, erkend voor de takken ‘niet-leven’ 8/9/13. Verzekeringsonderneming: Allianz Benelux n.v. – Koning Albert II-laan 32 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel – Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en “niet-Leven” te beoefenen.

Wens je een klacht in te dienen betreffende het contract? Het Belgische recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Onverminderd de mogelijkheid om gerechtelijke stappen te ondernemen, kan je ook elke klacht met betrekking tot je contract richten aan:

  • vdk bank nv - Klachtenbehandeling, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Je kan de dienst Klachtenbehandeling van vdk bank ook bellen op 09 267 32 11 en e-mailen op klachtenbehandeling@vdk.be.
  • Als je niet tevreden bent met het antwoord, kan je contact opnemen met Allianz Benelux nv via e-mail aan complaintscustomer@allianz.be, per fax op het nummer 02 214 61 71 of per brief aan Allianz Benelux nv, 10RSGJ, Koning Albert II-laan 32 in 1000 Brussel.
  • Je kan ook de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren op dit adres: de Meeussquare 35, 1000 Brussel of via fax op het nummer 02 547 59 75 of e-mail aan info@ombudsman.as.
Contact