Crowdfunding avant la lettre

“Heel rendabel was het niet, het initiële plan van de huisvaders zo’n 21 jaar geleden om met een kleine windturbine in hun eigen energie te voorzien. Vandaar hun vraag aan het dorp om mee te investeren in grotere, efficiëntere windturbines – een soort crowdfunding avant la lettre, zeg maar.” Een model dat energiecoöperatie Beauvent cv – dat met burgerkapitaal investeert in projecten rond zon, wind, warmtekrachtkoppeling en warmtenetten – tot op de dag van vandaag hanteert. Via het coöperatieve principe scheppen ze een maatschappelijk draagvlak waar zoveel mogelijk mensen mee kunnen investeren in de productie van groene energie. “Iedereen die wil, kan investeren, en als het ware eigenaar worden van een stukje windturbine.” Ondertussen veroverde de burgercoöperatie een plek in het hart – en de duurzame portefeuille – van zo’n 5.600 aandeelhouders over heel België, goed voor zo’n 12,5 miljoen euro.

Beauvent 2
Lokaal geproduceerde hernieuwbare energie, waarvan de winst teruggaat naar de lokale burgers, dat is onze essentie.
Frédéric Haghebaert

Algemeen directeur Beauvent

Een warme toekomst voor Oostende

Voor de ontwikkeling en aanleg van het warmtenet in Oostende bracht Beauvent alle partijen rond de tafel. Wat ze nodig hadden: enerzijds de warmte, anderzijds de afnemers. Warmte, die vonden ze in de restwarmte van de Oostendse verbrandingsoven IVOO. De afnemers, dat zijn de Oostendse grootverbruikers die hun fossiele brandstoffen inwisselden voor duurzame, CO2-neutrale warmte. Hoe dat werkt? Water wordt opgewarmd door restwarmte, gaat in ondergrondse buizen en geeft via een warmtestation warmte af aan de bedrijven, ziekenhuizen en appartementsgebouwen uit de buurt. Een warmtemeter geeft net als bij een gasmeter aan hoeveel CO2-neutrale warmte er op het eind van de maand verbruikt is. “Bij Beauvent zijn we verantwoordelijk voor de volledige ontwikkeling, aanleg en opvolging – we contacteren alle partijen, leggen zelf de buizen aan en zorgen uiteindelijk ook voor de exploitatie van die duurzame warmte.” Met het warmtenet maakt Oostende als stad een deel van haar klimaatambities waar en biedt het een antwoord op de energie-uitdaging om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

vdk bank doet wat ze belooft

“vdk bank zet zich sterk in voor duurzaamheid. Dat matcht helemaal met onze filosofie.” Of wat ze zeggen ook echt is wat ze doen? “Zeer zeker. Om het met een Engelse term te zeggen: They practice what they preach. Het is geen laagje marketing dat erover zit. Een ideale investeerder dus voor ons warmtenet”, aldus Frédéric.

“Ook het persoonlijk contact, dat werkt. Van de vijf banken waarmee we samenwerken, heb ik het meest met Bart gesproken, de vdk-verantwoordelijke voor de bedrijfsklanten."

Beauvent 3
Kortom: vdk bank komt tegemoet aan al onze vragen en speelt er ook proactief op in – helemaal zoals het zou moeten.
Frédéric Haghebaert

Algemeen directeur Beauvent

Contact