Gendergelijkheid op de werkvloer van vdk bank!

Gendergelijkheid op de werkvloer van vdk bank!

Gelijkheid tussen man en vrouw leeft écht bij vdk bank. Uit studies blijkt dat genderdiversiteit op de werkvloer een positieve impact heeft op de prestaties en het innovatievermogen van een bedrijf. Met een divers team kom je immers tot de beste resultaten, creëer je stabiliteit en zorg je voor duurzaamheid. Bij vdk bank alvast veel vrouwelijk talent aanwezig! In 2018 stelde vdk bank 111 vrouwen en 151 mannen tewerk. In het managementcomité zijn 38% van de leden vrouwen.

Bekijk het filmpje i.s.m. ESF Vlaanderen en zie hoe vdk bank samen met Volvo Group en Renotec NV inzet op het verhogen van duurzame participatie en vooruitgang van vrouwen op de arbeidsmarkt.