Hernieuwbaar karakter

De voorschotten hebben een hernieuwbaar karakter. Ze kunnen op hun vervaldag ‘doorgerold’ worden (roll-over’) naar een volgende periode. Vaste voorschotten worden ook benut voor de financiering van onroerende investeringen, vnl. in de opnamefase en (minder gebruikelijk) gedurende de looptijd van het krediet.

Voorbeeld

Een vennootschap verkoopt tuinmeubelen en wenst haar voorraad tijdens het voorjaar tijdelijk uit te breiden. De voorraaduitbreiding wordt geraamd op € 500.000. De extra stock wordt in de loop van het voorjaar gespreid geleverd. De extra voorraad wordt gefinancierd met vaste voorschotten.

De vennootschap opteert voor een kredietlijn vaste voorschotten t.w.v. € 500.000. De kredietlijn wordt, in functie van de binnenkomende stock opgenomen d.m.v. opnames binnen de kredietlijn. Deze opnames bedragen minimum € 125.000 en lopen (in dit geval) over 1 en 3 maanden. In functie van de verkopen in het voorjaar en de zomer worden de voorschotten op hun einddatum hetzij terugbetaald hetzij nog even verlengd (voor 1 of 3 maanden).

Kenmerken

 • Deze lening wordt gebruikt voor:
  • Financiering stock
  • Financiering werkkapitaal
  • Financiering onroerende investeringen
 • Minimumbedrag kredietlijn: € 250.000
 • Minimumbedrag vaste voorschotten: € 125.000
 • Terugbetaling: op het einde van het voorschot
 • Variabele rente

Voordelen

 • Vrije keuze in bedrag en looptijd voorschotten
 • Rente, reserveringscommissie en kosten fiscaal aftrekbaar*
 • Geen reserveringscommissie (tenzij bedrag > € 500.000)
 • Rente enkel op de opgenomen bedragen
 • Looptijd voorschotten aan te passen aan de concrete liquiditeitsbehoeften
 • Financiële zekerheid voor tekorten waarvan je het bedrag en de periode van opname kent
 • Terugbetalen op eigen tempo 

*Let wel: de vermelde fiscale aspecten zijn op dit ogenblik van toepassing. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Let op, geld lenen kost ook geld

Belangrijke documenten

Contact