Wat is een verbinteniskrediet?

Een verbinteniskrediet garandeert de verplichtingen van een kredietnemer als hij deze verplichtingen zelf niet nakomt. Het krediet kan een betaling aan derden garanderen (leverancier, eigenaar van een gebouw, terugbetaling van een voorschot, …), de behoorlijke uitvoering van een contract of kan kaderen in een wettelijke reglementering (bv. om een vergunning te bekomen).

Voorbeeld

Een krantenhandelaar die een verkooppunt van de Nationale Loterij uitbaat, ontvangt van zijn klanten bedragen als inzet op de diverse kansspelen. Als zekerheid voor de doorstorting van die bedragen vraagt de Nationale Loterij een zekerheid o.v.v. een bankwaarborg.

Onder de vorm van een verbinteniskrediet verbindt de bankier van de krantenhandelaar (vdk bank) er zich toe de verplichtingen van de krantenhandelaar ten opzichte van de Nationale Loterij te voldoen als de krantenhandelaar in gebreke blijft.

Kenmerken

 • Deze lening wordt gebruikt voor:
  • De betaling van huur (huurwaarborg)
  • Betalingsverbintenissen
  • De goede uitvoering van opdrachten
  • Wettelijke reglementering (bv. verkrijgen transportvergunning, …)
  • Overheidsopdrachten
 • Minimumbedrag: 2.500 euro

Voordelen

 • Zekerheid voor je zakenpartner
 • Reserveringscommissie en kosten fiscaal aftrekbaar*
 • Vaste reserveringscommissie  

*Let wel: de vermelde fiscale aspecten zijn op dit ogenblik van toepassing. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.

Let op, geld lenen kost ook geld

Belangrijke documenten

Contact