Wat is een kaskrediet?

Een kaskrediet laat je toe om tot een bepaald bedrag in het rood te gaan om zo tijdelijke liquiditeitstekorten op te vangen. Je beslist zelf wanneer en hoeveel geld je opneemt. De rente op het opgenomen geld wordt 6-maandelijks afgehouden en je betaalt ook een 3-maandelijkse reserveringscommissie voor het beschikbaar stellen van het geld.

Voorbeeld

Een ondernemer wenst een permanente kasreserve t.b.v. € 25.000 voor het opvangen van onverwachte kleine of grotere uitgaven. 

vdk bank stelt een kaskrediet ter beschikking met een uitgavenlimiet/kredietlijn van € 25.000. De kredietlijn staat permanent ter beschikking van de onderneming. Bij uitgaven neemt de onderneming gelden op.

De omzet of ontvangsten van de onderneming worden gestort op de rekening kaskrediet en komen in mindering van een eventuele debetstand van het krediet.

Kenmerken

 • Deze lening wordt gebruikt voor:
  • Financiering wisselende/tijdelijke liquiditeitstekorten
  • Financiering kasreserve
  • Financiering voorraden
 • Minimumbedrag: € 5.000
 • Terugbetaling:
  • Rente: 6-maandelijks
  • Kapitaal: op de eindvervaldag
  • Reserveringscommissie: 3-maandelijks
 • Variabele rente

Voordelen

 • Soepel en eenvoudig wisselende liquiditeitstekorten opvangen
 • Zekerheid, ook bij tijdelijke tekorten
 • Kredietlijn soepel aanpasbaar in functie van de reële noden
 • Creditbewegingen komen in mindering van de intrestlast van het krediet
 • Rente, reserveringscommissie en kosten fiscaal aftrekbaar*

*Let wel: de vermelde fiscale aspecten zijn op dit ogenblik van toepassing. De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen.​​​​​​​

Let op, geld lenen kost ook geld

Belangrijke documenten

Contact